Η Ελλάδα πνευματικώς είναι αθάνατος, αλλά  και  αείζωος, παρέχουσα ατελείωτες πνευματικές τροφές στα τέκνα της και σε άπασαν την ανθρωπότητα. Η σπανία και μοναδική αυτή προσφορά έχει παγκοσμίαν αδιαμφισβήτητην αναγνώριση.

Μειονεκτήματα παρουσιάζει το σώμα της (η κυριαρχία της), κάτι το οποίον δεν οφείλεται σ΄ αυτήν  καθ’ εαυτήν, αλλά κατά κύριον λόγον στα τέκνα της τα οποία αδιαφορούν περί αυτού ή πείθονται αρνητικώς από «φίλους».

Για τον λόγον αυτόν δράττεται της ευκαιρίας η κακή γειτόνισσα και συνεχώς παρανομεί επ΄ αυτής, αναφέροντάς της θρασύτατα τις παρακάτω αιτιάσεις!

n  Άφησέ με γερόντισσα (Γιουνανιστάν) να εμβατήβω στα επάνω μέρη σου και να σου προσφέρω εξυπηρέτηση!! Τα τέκνα σου δεν θα αντιδράσουν αφού όπως πάντα είναι άτολμα και άβουλα.  Ακόμα εσκέφθηκα να περιποιηθώ το μεγάλον περιβόλι, ανθώνα, φρουτώνα, που έχεις χαμηλά εμπρός στα  πόδια σου, αλλά επειδή δεν μπορείς να κινηθείς  να κάμω εγώ τα αναγκαία. Θα εμβατήσω αυτήν την περιοχήν ως ιδικήν μου και μη διαμαρτυρηθείς καθόλου. Τα τέκνα σου δεν τολμούν να προβάλουν αντίσταση, αλλά τρέχουν στους «φίλους» τους και ζητούν δέλτους (συνθήκες) φιλίας και υποστηρίξεως, αλλά ακόμη κάνουν και προφορικές συνεννοήσεις. Όλοι,  τους υπόσχονται αμέριστην (;) συμπαράσταση, αλλά στο τέλος θα τους αφήσουν «στα κρύα του λουτρού». Δεν έχουν αντιληφθεί ότι δεν σε θέλουν καθόλου ακμαίαν, ούτε με την τεραστίαν περιουσίαν που έχεις. Όλοι την εποφθαλμιούν.  Εγώ γειτόνισσα θα μείνω σ’ αυτό το μεγάλον περιβόλι, το τόσον παραγωγικόν και πάμπλουτον και αν θέλεις   να σου δώσω 28 τετραγωνικά μέτρα στην άκρην (28ος μεσημβρινός), για να μη φωνάζεις και διαμαρτύρεσαι ότι σου το κατέκλεψα ολόκληρον!! Τα άβουλα τέκνα σου ας τρέχουν να συλλέγουν δέλτους!  Ίσως κάποιαν στιγμήν σου χρειασθούν για υποστρώματα, όταν θα αδυνατείς να πηγαίνεις στο αναγκαίον! Και μετά από αυτόν τον ανθώνα, αυτήν την  Εδέμ, θα προσπαθήσω να εμβατήσω και σε άλλα, τα οποία έχεις ανεκμετάλλευτα ή για τα οποία τα τέκνα σου δείχνουν πρωτοφανή αμέλειαν υπείκοντα στις εικονικές υποσχέσεις συμπαραστάσεως των αλλοπρόσαλλων και ετερόκλιτων δήθεν υποστηρικτών σου! Γι’ αυτό να κοιμάσαι  ήσυχη. Την περιουσίαν σου θα την επιμελούμαι εγώ σαν «παιδί» σου!!!

Τα έμπλεα κωνίου επαίσχυντα αυτά λόγια της γείτονος, δεν πρέπει να εκπλήσσουν εμάς (τα τέκνα της) που τα ακούμεν, αλλά να μας προβληματίσουν σε ύψιστον βαθμόν και να πράξομεν τα δέοντα,  μακράν από τις ανειλικρινείς παχύλογες και επιφανειακές υποσχέσεις δεκάδος ασχέτων συμπαραστατών!!