Από σήμερα θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και οι ενστάσεις στο eetaa.gr οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 18 Αυγούστου.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 - Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 - Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό/δήμο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και
οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Πώς γίνονται οι ενστάσεις

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαπίστευση γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς Taxisnet της αιτούσας, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.

Μετά τη διαπίστευση στην οθόνη των ενστάσεων:

Επιλέξτε «Δημιουργία ένστασης»
Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης και πατήστε «Αποθήκευση»
Επισυνάψτε ένα ένα τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλετε με τη ένσταση, συμπληρώνοντας μια σύντομη περιγραφή του δικαιολογητικού
Όταν έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά, επιλέξτε «Υποβολή ένστασης» και με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.
Επιλέξτε «Αποσύνδεση» για την έξοδο από την εφαρμογή.
Μπορείτε να ξανασυνδεθείτε δίνοντας κωδικούς Taxisnet