Σε ανακοίνωση της η διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων αναφέρει:

Φίλες και Φίλοι,

Με την παρούσα το νέο ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ» επιθυμεί να ενημερώσει τους δημότες των Καλαβρύτων, καθώς και τους αναρίθμητους φίλους και επισκέπτες του Χιονοδρομικού μας Κέντρου για τις πρόσφατες εξελίξεις στο έργο αναβάθμισης και βελτίωσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του, το οποίο είχε προαναγγελθεί κατά το παρελθόν και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και εκταμίευσης του ποσού της 1ης φάσης του.

Σύμφωνα με τις έως σήμερα εξελίξεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο εκ του νόμου φέρει την αρμοδιότητα ελέγχου των σχετικών συμβάσεων, αποφάσισε μετά και την σύγκληση της ολομέλειας του ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί «αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας και όχι Έργο επενδυτικής δραστηριότητας του Χιονοδρομικού» και κατά συνέπεια δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Με απλά λόγια, μετά από δύο αρνητικές δικαστικές αποφάσεις και αντίστοιχες προσφυγές αναθεώρησης από το νέο ΔΣ του ΧΚΚ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η συγκεκριμένη επένδυση πήρε το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει άμεσα στα επόμενα στάδιά της.

Το νέο ΔΣ του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων είχε σκόπιμα επιλέξει όλο αυτό το διάστημα να μην απαντήσει στα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας και έφεραν αποσπασματική πληροφόρηση και αναληθείς ειδήσεις παραγνωρίζοντας πως μοναδικό κίνητρο και μέριμνα όλων ήταν αποκλειστικά και μόνο η διασφάλιση της υλοποίησης του άνω έργου. Αντίθετα με ότι ψευδώς διατυπωνόταν, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (νυν Δημοτική αρχή, νυν Περιφερειακή αρχή καθώς και νέο ΔΣ της επιχείρησης) εργαζόμασταν συσπειρωμένοι, ευρισκόμενοι σε καθημερινή και άμεση επαφή έχοντας ως πρώτη και κύρια προτεραιότητα την διάσωση της συγκεκριμένης επένδυσης.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν στο να διασωθεί η συγκεκριμένη επένδυση και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που σήμερα ευρισκόμαστε, να προχωρήσουμε δηλαδή με το πρώτο στάδιο υλοποίησής της. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη αλλά και τους συνεργάτες του οι οποίοι πραγματοποίησαν, σε άμεση συνεργασία μαζί μας, κάθε αναγκαία ενέργεια προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την διάσωση του συγκεκριμένου

έργου. Η δέσμευση της νυν Περιφερειακής αρχής αλλά και του ίδιου του κ. Φαρμάκη προσωπικά για την συνέχιση της άριστης μεταξύ μας συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αλλά και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου αποτελεί για εμάς μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις έως σήμερα.

Κλείνοντας, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φίλους χιονοδρόμους αλλά και τους Δημότες των Καλαβρύτων πως παρόλη την θετική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν είναι ακόμη αρκετά και δεν επιτρέπουν κανενός είδους εφησυχασμό από την μεριά μας. Η νέα διοίκηση και το ΔΣ του Χιονοδρομικού μας Κέντρου συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά έχοντας ως άμεσο στόχο να επιλύσουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν με σκοπό την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η εξεύρεση των πόρων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής που δεν είχε καν προβλεφθεί από την προηγούμενη διοίκηση καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που δεν είχαν συνταχθεί είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Επιλέγουμε λοιπόν την συνέχιση της καθημερινής μας δουλειάς με πράξεις, μην σχολιάζοντας δηλώσεις και δημοσιεύματα που στόχο έχουν την αυτοπροβολή ορισμένων προσώπων, έχοντας ως απώτερο στόχο την ομαλή συνέχιση του έργου που ο αείμνηστος Πάνος Πόλκας οραματίστηκε το μακρινό 1986 και διεκπεραίωσε επιτυχώς το 1989 με ευεργετικές συνέπειες για την ανάπτυξη του τόπου και της περιοχής μας.

Τέλος, για κάθε σημαντική εξέλιξη θα εκδίδονται ανακοινώσεις που θα έχουν ως σκοπό την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των φίλων του Χιονοδρομικού μας Κέντρου.

Εκ μέρους της διοίκησης και των μελών του νέου ΔΣ της εταιρείας Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ,

Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Δήμαρχος Καλαβρύτων