Μία εκ των κορυφαίων διαφημιστικών εταιριών στο χώρο του Marketing και της εκπροσώπησης μεγάλων εταιρικών πελατών, λόγω ανάληψης ενός νέου επενδυτικού project, επιθυμεί να εντάξει 3 άτομα τα τμήματα: Customer service - Επικοινωνίας.

  • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας
  • Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
  • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να αποκτήσει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, να ταξιδέψει σε Ελλάδα και εξωτερικό με αφορμή διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και να καταρτιστεί πλήρως μέσα από καθημερινή εκπαίδευση και καθοδήγηση. Παρέχονται υψηλές αμοιβές σε σύγχρονου και φιλικό περιβάλλον.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: [email protected]