Πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Πλατανάκια Άνω Καστριτσίου κάποιοι, για άγνωστο ακόμα λόγο, προχώρησαν σε κοπή δένδρων και συγκεκριμένα πέντε αιωνόβιων πλατάνων κατά μήκος του δρόμου που ενώνει τον ποταμό Σέλεμνο με το προσκυνητάρι.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από έκτακτη συνεδρίαση καταδικάζει ομόφωνα το απαράδεκτο αυτό γεγονός πιστεύοντας ότι τέτοιες ενέργειες, πέρα από το πλήγμα που προκαλούν στο φυσικό περιβάλλον, είναι επιζήμιες για το χωριό και ενάντια στον πολιτισμό και την κοινωνική συνείδηση εν γένει.

Ο καθένας οφείλει να μεριμνήσει για την προστασία και διασφάλιση της ακεραιότητας του τόπου του με σκοπό την αποσόβηση παρόμοιων πράξεων στο μέλλον.

Τέλος, το Τοπικό Συμβούλιο εκφράζει ευχαριστίες στον Δήμο Πατρέων για την παραχώρηση μηχανήματος για την διάνοιξη του δρόμου, την Πυροσβεστική, το Δασαρχείο και την Πολιτική Προστασία του Δήμου για την άμεση παρέμβασή τους.