Το σχέδιο για την αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων της Πάτρας, η υλοποίηση του οποίου έχει ξεκινήσει από το πρώτο διάστημα της περασμένης θητείας της δημοτικής αρχής συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς.

Ήδη στον μεγαλύτερο αριθμό, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 50%, οι εργασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα από τα 264 σχολεία έχουν προχωρήσει ευρείες τεχνικές παρεμβάσεις στα 154 από αυτά (σε ένα ποσοστό της τάξεως του 58,33%,) με χρήματα από ιδίους πόρους και αυτεπιστασία.

Παράλληλα, έχουν προχωρήσει ριζικές ανακαινίσεις και ανακατασκευές στα 90 από τα 130 παλαιά σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας, σε ένα ποσοστό δηλαδή του 69,23%, στα οποία κρίθηκε αναγκαίο ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ολικού τύπου. Τα χρήματα και για τα έργα αυτά είναι από ιδίους πόρους και αυτεπιστασία.

Σύμφωνα με την αντιδημαρχεία Παιδείας και Αθλητισμού, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της θητείας της δημοτικής αρχής, θα έχουν ξεκινήσει και θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης και στα υπόλοιπα 40 σχολεία που απομένουν. 

Εξάλλου, έχει αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της αντικατάστασης δεκάδων χιλιάδων συμβατικών λαμπτήρων με led για οικονομία σε 45 σχολεία από τα 200 που στεγάζονται σε δημόσια κτίρια (ποσοστό 22,50%).


Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης των έξι σχολικών συγκροτημάτων της Πάτρας που έχουν προταθεί από τον Δήμο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Προστασία του Περιβάλλοντος» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες που αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εκσυγχρονισμό σχολείων, αλλά και τις βελτιώσεις αύλειων χώρων σε πολλά σχολεία της πόλης από διάφορες χρηματικές πηγές (ΠΔΕ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ.ο.κ).

Σύμφωνα με την αντιδημαρχεία όλα αυτά τα έργα προχωρούν την στιγμή που έχει παγιωθεί ένα καθεστώς υποχρηματοδότησης από πλευράς κράτους, τόσο προς τις σχολικές επιτροπές (μειώσεις κατά 50%) όσο και προς τους Δήμους (μειώσεις κατά 62%).

Σοβαρό επίσης μειονέκτημα για τον Δήμο και την γρήγορη εξέλιξη των εργασιών είναι η μεγάλη έλλειψη έμψυχου δυναμικού, καθώς ο φορέας έχει στη διάθεση του τους μισούς σχεδόν εργαζόμενους από αυτούς που πραγματικά έχει ανάγκη.