Στους παρακάτω οικισμούς (Βελιτσές, Καραμεσιναίικα, Φράγκα, Ριόλος, Κρίνος, Βεσκουκέικα, Πουρνάρι και Πετροχώρι) δεν επιτρέπεται προσωρινά η χρήση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η ΔΕΥΑΔ έχει ξεκινήσει πρόγραμμα πλυσίματος δεξαμενών και χλωρίωσής τους σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε για τη χρήση του νερού.