Στις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας της νόσου Covid-19 αναφέρεται η επιτροπή υγείας της Πανελλήνιας Ενωσης Βιοεπιστημόνων, καθώς και στην μέχρι τώρα διαχείρισή της.

Κάνει μάλιστα και τις δικές της προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, τονίζοντας πως η πανδημία ανέδειξε ξανά, εκτός από τα προβλήματα λειτουργίας των εργαστηρίων και τα νομοθετικά κενά που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο των βιοεπιστημόνων.

Στην ανοικτή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα και υπογράφεται από τον Απόστολο Βανταράκη, πρόεδρο της ένωσης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, επισημαίνει ότι «παρά την πολύ επιτυχημένη αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο στη χώρα μας, τα τελευταία δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης της COVID-19 δείχνουν ότι ο ιός εξακολουθεί να διασπείρεται με ενδεχόμενη την περαιτέρω αύξηση της διασποράς το φθινόπωρο».

Αποδίδει την αύξηση των κρουσμάτων, σε σημαντικό ποσοστό, «σε εισαγόμενα κρούσματα λόγω ''ανοίγματος'' του τουρισμού με μεγαλύτερο πρόβλημα την άφιξη από τις βαλκανικές χώρες αλλά και τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων»,  ενώ εκτιμά ότι αποτελεσματικά εμβόλια δεν θα είναι διαθέσιμα στην χώρα μας πριν το πρώτο εξάμηνο του 2021, αν και ήδη κάποια από αυτά βρίσκονται σε προχωρημένη φάση κλινικών δοκιμών (Φάση ΙΙΙ).

«Τα παραπάνω στοιχεία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας» αναφέρει η επιστημονική Ενωση και μεταξύ άλλων προτείνει:

-Την αύξηση του αριθμού των μοριακών Tests ανίχνευσης του ιού σε επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως εργαζόμενοι στον τουρισμό, τουρίστες και υγειονομικό προσωπικό. Στην περίπτωση του υγειονομικού προσωπικού θα πρέπει οι δοκιμασίες να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

-Ορθολογική διαχείριση πόρων και επιλογή κατάλληλων υποδομών με κεντρικό σχεδιασμό από πλευράς Πολιτείας για το πού θα πρέπει να γίνουν νέα Εργαστήρια για ταυτοποίηση SARS CoV- 2 με συγκεκριμένα κριτήρια (αποφυγή της τάσης αποκέντρωσης που επικρατεί κυρίως στην Περιφέρεια, κάθε αναγκαία αγορά εξοπλισμού να είναι συμβατή με τα μοριακά τεστ και να έχει εκ των προτέρων επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος τοποθέτησης με τήρηση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για τους εκεί εργαζόμενους, επιλογή του εξοπλισμού και των μοριακών τεστ μετά από εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού που θα τα χρησιμοποιήσει).

-Συμμόρφωση και έλεγχος των Εργαστηρίων διάγνωσης του ιού, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα με βάση σαφείς, κοινές κατευθυντήριες οδηγίες που θα τεθούν από το υπουργείο και θα περιλαμβάνουν: Πιστοποιημένες διαδικασίες της εργαστηριακής πρακτικής και της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, επιβεβαίωση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων (με διεργαστηριακά σχήματα, ποσοτικές δοκιμασίες ελέγχου κ.λπ. ), επιλογή και στελέχωση με προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα (γνώσεις και εργαστηριακή εμπειρία).

Η ένωση τονίζει ότι η ορθή στελέχωση είναι ο κυριότερος παράγοντας διασφάλισης της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων και επισημαίνει ότι η πανδημία ανέδειξε ξανά, εκτός από τα προβλήματα λειτουργίας των εργαστηρίων, και τα νομοθετικά κενά που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο των βιοεπιστημόνων.