Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επέβαλε πριν από λίγες ημέρες δύο πρόστιμα για κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στην Πάτρα.

Η μία περίπτωση αφορούσε σε άναμμα φωτιάς για να κάψουν χόρτα και η δεύτερη αφορούσε σε χρήση μηχανήματος που προκαλούσε σπινθήρες.

Οι έλεγχοι της υπηρεσίας στο πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών συνεχίζονται.