Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή:

"Οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας και της Αχαΐας ειδικότερα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που απαξιώνουν την παραγωγή τους. 

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγοί γάλακτος και οι μικρομεσαίες κτηνοτροφικές μονάδες υπέστησαν σοβαρή οικονομική ζημιά, λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των προϊόντων τους. 

Aπό την άλλη μεριά, παραμένει αδιάθετο ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ έχει καταγραφεί σημαντική μείωση των κοπαδιών εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. 

Επίσης, καταγράφονται κρούσματα νοθείας στην παρασκευή φέτας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), με αποτέλεσμα να πωλείται φθηνό εισαγώμενο λευκό τυρί ως φέτα. 

Σύμφωνα με τις αναφορές των τοπικών παραγωγών, η διαδικασία παραγωγής της φέτας Π.Ο.Π. τροποποιείται παρανόμως μέσω της υπερ-διήθησης στο γάλα. 

Με τον τρόπο αυτό, παραβιάζεται η εθνική νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο, αναφορικά με την παραγωγή φέτας Π.Ο.Π. 

Τέλος, το κόστος της κτηνοτροφικής παραγωγής, παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το εισόδημα των παραγωγών, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία". 

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ποιες ενέργειες θα προβεί με σκοπό: α) τη στήριξη των κτηνοτρόφων και β) την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής.