Στα 43.947.793 ευρώ ανέρχεται το χρηματικό ποσό που διατέθηκε στην Αχαΐα από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω των τριών Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Α’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αιγίου) μέχρι και την 29η Ιουλίου 2020, προκειμένου να στηριχθούν μισθωτοί και επιχειρήσεις από την αναστολή της δραστηριότητάς τους λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Τα οικονομικά στοιχεία είναι συνολικά και κατηγοριοποιημένα ανά ΔΟΥ και διαχωρίζονται ανάλογα με το αν πρόκειται για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού (1 και 2) και επιστρεπτέας προκαταβολής (1 και 2), όπως αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος.

Τα 43.947.793 αναλογούν σε 13.571 αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) στην Αχαΐα. Ανά ΔΟΥ έχουν ως εξής:

Α’ Πατρών: 3.504 ΑΦΜ και 17.132.034 ευρώ.
Γ’ Πατρών: 7.457 ΑΦΜ και 26.815.759 ευρώ.
Αιγίου: 2.610 ΑΦΜ και 7.065.329 ευρώ.

Τα χρηματικά ποσά που δόθηκαν ως αποζημίωση «ειδικού σκοπού 1» (800 ευρώ) κατανέμονται ανά ΔΟΥ ως εξής:

Α’ Πατρών: 3.179 ΑΦΜ και 2.543.200 ευρώ.
Γ’ Πατρών: 6.969 ΑΦΜ και 5.575.200 ευρώ.
Αιγίου: 2.477 ΑΦΜ και 1.981.600 ευρώ.

Τα χρηματικά ποσά που δόθηκαν ως αποζημίωση «ειδικού σκοπού 2» (300 – 534 ευρώ) κατανέμονται ανά ΔΟΥ ως εξής:

Α’ Πατρών: 1.390 ΑΦΜ και 588.756 ευρώ.
Γ’ Πατρών: 2.369 ΑΦΜ και 1.018.644 ευρώ.
Αιγίου: 1.167 ΑΦΜ και 519.282 ευρώ.

Τα ποσά που διατέθηκαν ανά ΔΟΥ για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 1» έχουν ως εξής:

Α’ Πατρών: 583 ΑΦΜ και 5.557.958,89 ευρώ.
Γ’ Πατρών: 833 ΑΦΜ και 7.248.918,11ευρώ.
Αιγίου: 266 ΑΦΜ και 1.732.929,01 ευρώ.

Τα ποσά που διατέθηκαν ανά ΔΟΥ για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 2» έχουν ως εξής:

Α’ Πατρών: 920 ΑΦΜ και 8.442.119,47 ευρώ.
Γ’ Πατρών: 1.666 ΑΦΜ και 12.972.996,52 ευρώ.
Αιγίου: 504 ΑΦΜ και 2.831.517,61 ευρώ.