Δευτέρα 3 Αυγούστου το Full Moon συναντάει την μουσική και τα Ελληνικά signature Cocktails.