Με την ολοκλήρωση του έργου MEDCYCLETOUR ,η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας για έναν Βιώσιμο και Υπεύθυνο Ποδηλατικό Τουρισμό.  

Στις δράσεις της Χάρτας συμπεριλαμβάνονται καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, η διοργάνωση ποδηλατικών εκδηλώσεων καθώς και η προώθηση ενημερωτικού υλικού. Επιθυμητό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αποτελεί η ανάδειξη των ωφελειών του ποδηλατικού τουρισμού.

Παράλληλα, η Χάρτα στοχεύει στην καλύτερη αποτύπωση των υφιστάμενων διαδρομών, στην προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και στην υποστήριξη του ποδηλατικού τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί επίσης  η υλοποίηση έργων με σκοπό τη δημιουργία ασφαλών και ελκυστικών ποδηλατικών διαδρομών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σηματοδότηση, συστήματα παρακολούθησης, κα) και η παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του ποδηλάτου.

«Η εξασφάλιση ποιοτικών και ασφαλών ποδηλατικών διαδρομών αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την ΠΔΕ όχι μόνο για την προσέλκυση ποδηλατικού τουρισμού αλλά γιατί βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής των πολιτών και την κίνηση στα αστικά κέντρα. Τα οφέλη του ποδηλατικού τουρισμού είναι πολλαπλά τόσο σε οικονομικό , περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης.

Το έργο το οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2020 εντάσσεται στο Eurovelo 8-Mediterranean Route, του προγράμματος  των Ευρωπαϊκών Ποδηλατικών διαδρομών, της Ευρωπαϊκής Ποδηλατικής Ομοσπονδίας (ECF) για την ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλής ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ως ένας από τους 11 εταίρους. ΟΙ υπόλοιποι εταίροι του Προγράμματος είναι: Περιφερειακή Κυβέρνηση Ανδαλουσίας ως επικεφαλής, Ομοσπονδία Ευρωπαίων Ποδηλατιστών, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Τμήμα Συμβουλίου Άλπεων, Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia, Αναπτυξιακό Κέντρο Koper, Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, Γενική Διεύθυνση Τουρισμού της Κυβέρνησης της Καταλονίας, Συνεργατικός Σχηματισμός για Οικο-κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη, Κοινοπραξία Επαρχίας Μάντοβα. Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας (WORKSHOP) στην Πάτρα την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020.

Σκοπός της συνάντησης είναι οι τρόποι και τα μέσα ενίσχυσης αναπτυξιακών πολιτικών που αφορούν στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς και του παράκτιου τουρισμού στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα συζητηθούν μέτρα και πολιτικές που μελλοντικά θα μπορούν να συμπεριληφθούν ως προτάσεις, σε μια μεταρρυθμιστική διαδικασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση πολιτικών στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού. 

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό έργο «MEDCYCLETOUR: Μεσογειακές ποδηλατικές διαδρομές για βιώσιμο παράκτιο τουρισμό»  αποτελεί τμήμα του EuroVelo 8 – Mediterranean Route –  Ευρωπαϊκές Ποδηλατικές Διαδρομές, του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) που έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου ποδηλατικών διαδρομών υψηλής ποιότητας που να συνδέει όλη την Ευρώπη.

Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προώθηση του Χάρτη μπορούν να ενημερωθούν και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στο παρακάτω site: https://medcycletour.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/the-medcycletour-partners-sign-a-charter-for-sustainable-and-responsible-tourism-in-the-med-area/