Ολοκληρώθηκε η έγκριση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στου Φλόκα Αχαΐας προϋπολογισμού τριάντα πέντε (35) εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει και δύο (2) χρόνια λειτουργίας του από τον Ανάδοχο.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για μια ακόμα φορά απέδειξαν ότι μπορούν να εκτελούν με επιτυχία και ολοκληρωμένα έργα πρωτόγνωρα, πολυσύνθετα τις οποίες και ευχαριστούμε.

Οι Μελέτες και τα Τεύχη Δημοπράτησης παραδόθηκαν στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα διακηρύξει την βούληση της να εγκρίνει το απαιτούμενο ποσό.

Το έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή.

Με την Μονάδα αυτή θα επιλυθεί πολύ σημαντικό μέρος του προβλήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε Δήμους του Νομού Αχαΐας.