Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC-“Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα –CustomerIntelligenceforinNOVAtiveTourismECosystems”του Προγράμματος InterregV-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού και των μελών των φορέων χάραξης πολιτικής στα Καλάβρυτα.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού, εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαχειριστές τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος και τοπικών εκδηλώσεων με έδρα την περιοχή των Καλαβρύτων και εκπροσώπους φορέων διοίκησης και χάραξης πολιτικής.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν, την συνολική πορεία υλοποίησης του έργου, ενώ θα συμμετέχουν, δωρεάν, στην παρουσίαση και εκμάθηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, όσον αφορά:

  • στην καταγραφή των απόψεων και της ικανοποίησης των επισκεπτών της περιοχής αλλά και
  • στον τρόπο χρήσης της για την προβολή των επιχειρήσεων και της περιοχής των Καλαβρύτων γενικότερα.

Η ημερίδα ενημέρωσης καθώς και η εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, στο κτίριο της Παλαιολογίνας, στα Καλάβρυτα, με ώρα έναρξης:

  1. Για εκπροσώπους φορέων διοίκησης και χάραξης πολιτικής&διαχειριστές τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος και τοπικών εκδηλώσεων στις 12:00.
  2. Για εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις 18:00.