Αναστάτωση έχει προκληθεί στο τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο φοιτητικός σύλλογος των σπουδαστών του.

Το όλο θέμα αφορά την εξεταστική περίοδο και ένα συγκεκριμένο μάθημα στο οποίο εξετάστηκαν οι φοιτητές. Σύμφωνα με τον φοιτητικό σύλλογο πάνω από 440 μαθητές κλήθηκαν να επανεξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα με την υποψία αντιγραφής.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική δικαιολογία για αυτή την απόφαση από πλευράς διδάσκοντα και ότι όλα κύλησαν ομαλά στην αρχική εξέταση, αλλά και στον δειγματοληπτικό έλεγχο που προηγήθηκε αυτής.

Ωστόσο, πέρα από το αδικαιολόγητο της απόφασης αυτής είναι ότι «τα άτομα αυτά που κλήθηκαν σε έκτακτη επανεξέταση, θα είχαν το ¼ του αρχικού τους χρόνου, αρνητική βαθμολόγηση, ακαθόριστο αριθμό θεμάτων, και μια περίοδο προετοιμασίας μόνο 3 ημερών από την ανακοίνωση του διδάσκοντα».

Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με τους φοιτητές στην περίφημη έκτακτη εξέταση όσοι συμμετείχαν δεν έλαβαν ποτέ θέματα γιατί «ο αρμόδιος καθηγητής είχε δημιουργήσει κρυφά μια νέα σελίδα εξέτασης του μαθήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα για τα 440+ αυτά άτομα, στα οποία ποτέ δεν τους το ανακοίνωσε με αποτέλεσμα έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών να περιμένει αδίκως τα θέματα του διδάσκοντα, τα οποία ποτέ δεν έλαβε, και να «κόβεται» έτσι αυτομάτως από το μάθημα χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο και αιτία».

Ο Φοιτητικός Σύλλογος από πλευράς του, απέστειλε επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό τόσο προς τον αρμόδιο καθηγητή και τον Πρόεδρο του τμήματος, όσο και προς τον Κοσμήτορα και την ίδια την Πρύτανη που είναι ενήμερη για το ζήτημα.

Στην καταγγελία αυτή, τίθενται ευθέως το ζήτημα της αυθαιρεσίας του συγκεκριμένου διδάσκοντα, ζητώντας την ακύρωση της άτοπης αυτής εξέτασης, την βαθμολόγηση των φοιτητών με αντικειμενικά κριτήρια με βάση την αρχική τους επίδοση.