Μετά την δραματικήν περικοπήν των συντάξεων, στην περίοδον των μνημονίων και κατ’ εντολήν των σκληροτράχειλων δανεστών, ήλθε και άλλον πλήγμα με την επιστροφήν αναδρομικών. Δικαστικώς απεφασίσθιη όπως επιστραφούν αναδρομικά ένδεκα μηνών Ιούνιος 2015 – Μάϊος 2016. Θα τα λάβουν όσοι είχαν προσφύγει δικαστικώς!!! Πρόκειται για μεγάλην αδικίαν, καθότι οι πλείστοι καταστάντες ήδη πένητες, δεν έχουν την δυνατότητα ούτε ένα Ευρώ να διαθέσουν σε δικαστικές διεκδικήσεις. Το σύνολον των Συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.500.000 άτομα! Όλοι αυτοί πρέπει να καταθέσουν αγωγές για να λάβουν τα χρήματα που τους ληστεύθηκαν!! Είναι παραλογισμός χωρίς όρια. Προσέφυγαν ορισμένοι οι οποίοι είχαν την οικονομικήν δυνατότητα και οι οποίοι υπελόγισαν σημαντικές επιστροφές. Η πλειονότητα που θα λάβει 300-500 Ευρώ δεν έχει δυνατότητα προσφυγής. Η δικαίωση των προσφυγόντων αφορά, αντικειμενικώς  όλους τους παθόντες και πρέπει η Πολιτεία να ενεργήσει δικαίως. Αν κατατεθούν αιτήσεις από όλους, θα χρειασθούν δεκάδες δωμάτια για να αποθηκευθούν μέχρι της εκδικάσεως αυτών! Και εξ άλλου ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων θα αυξηθεί δραματικώς! Για να εκδικασθούν θα περάσουν πολλά χρόνια και χιλιάδες γέροντες θα έχουν διαβεί τον Αχέροντα!!

Όταν άρχισε η περικοπή από τον Ιούνιον 2015, οι Συνταξιούχοι κατέθεσαν αναφοράν στην Εφορίαν, με προορισμόν το Υπουργείον Εργασίας, διαμαρτυρόμενοι ότι δεν αναγνωρίζουν την παρακράτηση και ζητούσαν την διακοπήν και την επιστροφήν! Αυτή δεν είναι αγωγή επιστροφής; Πρέπει να κατατεθεί στα Δικαστήρια για να μη μικραίνει ποτέ ο τεράστιος όγκος των εκκρεμουσών υποθέσεων;

Η Πολιτεία πρέπει να αποδώσει τα παρακρατηθέντα σε όλους τους Συνταξιούχους.  Και ακόμα το δίκαιον και επιβεβλημένον είναι να αποκαταστήσει τις συντάξεις στα ποσά που ήταν πριν τα μνημόνια!  Για την περίοδον των ένδεκα μηνών η Πολιτεία θα πρέπει να επιστρέψει 2.5 δις Ευρώ!! Τόσα αρπάχθηκαν από την τσέπη των Συνταξιούχων! Αν υπολογίσομεν και τα λοιπά χρόνια που γινόταν ασύστολές περικοπές αντιλαμβανόμεθα πόσα υστερήθηκαν οι Συνταξιούχοι και γιατί κατέστησαν πένητες!

¨Όμοιες αποκαταστάσεις αδικών σε Συνταξιούχους συνέβαιναν και πριν τα Μνημόνια. Στα Δικαστήρια προσέφευγαν ολίγοι, εδικαιώνοντο και οι λοιποί έμεναν στην αδικίαν!

Εύποροι, βιομήχανοι, μεγάλοι επιχειρηματίες ή μεγαλέμποροι  και όσοι έχουν άφθονον χρήμα δεν αισθάνθηκαν αυτήν την τρομερήν περικοπήν. Από μισθωτούς και Συνταξιούχους τα χρήματα που ζητούσαν κάθε φορά οι επαχθείς δανειστές, τα έπαιρναν από τα ποσά που αφορούσαν πληρωμές. Τα είχα «στο χέρι»! Από τους λοιπούς ήταν δύσκολον να τα πάρουν «σ’ ένα βράδυ» κι έτσι δεν τους φορολόγησαν καθόλου!!

Οι  οικονομικές αδικίες σε βάρος των Συνταξιούχων είναι αφόρητες, αλλά ούτε ανεγνωρίσθησαν καν από την Πολιτείαν. Οι γέροντες για το σύνολον των αδικιών που βιώνουν αλλά και πολλάκις κατά καιρούς νέων που  προστίθενται, καταφεύγουν σε πορείες και διαμαρτυρίες!! Μεγαλύτερη ταπείνωση για τους «Γονείς μας» γι΄ αυτήν την κίνηση που εξωθούνται δεν υπάρχει! Ενώ έπρεπε να ευρίσκονται στην θαλπωρήν της οικίας, ταλαιπωρούνται στους δρόμους εκφράζοντας την αδικίαν τους «εις ώτα μη ακουόντων»!!

Τώρα φωνάζουν στεντορεία τη φωνή,

- δώστε μας τα ψιχία των αναδρομικών ευθέως και άνευ αγωγής!