Την περικοπή χιλίων θέσεων σε διοικητικές υπηρεσίες και του 20% των διευθυντικών θέσεων ανακοίνωσε η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάθρωσής της, με στόχο την αποπληρωμή της ενίσχυσης ύψους 9 δισ. ευρώ που έλαβε από την γερμανική κυβέρνηση.

Η εταιρεία διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών στην Ευρώπη και το υψηλότερο μισθολογικό κόστος. Ωστόσο με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης, θα πρέπει να προβεί σε περικοπές και στους δύο τομείς.

Στο βιβλίο παραγγελιών θα παραμείνουν μόνο 80 αεροσκάφη έως το 2023, περιορίζοντας έτσι το ύψος των εξόδων για την αγορά νέων αεροσκαφών στο μισό, ενώ ο στόλος της, ο οποίος το 2019 αριθμούσε 763 αεροπλάνα, θα μειωθεί κατά 100. Επιπλέον, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι κλείνει η θυγατρική της, German Wings.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αν και στον Όμιλο πλεονάζουν τουλάχιστον 22.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, θα αποφύγει να απολύσει προσωπικό, όπου αυτό είναι εφικτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα των κυβερνητών των αεροσκαφών προκειμένου να συμφωνηθούν περικοπές αποδοχών, κάτι που έχει ήδη συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των πληρωμάτων καμπίνας.