Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου προκηρύσσεται σύμφωνα με την ειδική Προκήρυξη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. η διεξαγωγή των Αγώνων του Γ΄Ομίλου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κατηγορίας Κ16 (Αγοριών - Κοριτσιών) 2020.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Εάν την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκότερες συνθήκες σχετικά με την πρόληψη του COVID - 19, τότε θα γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές στη διεξαγωγή των αγώνων.

1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :    

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ  11 – 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

2) ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:   ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ και ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ  ΣΤΙΒΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  - ΠΑΤΡΑ

Στους Αγώνες θα συμμετάσχουν τα Σωματεία των Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου – Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου -  και της Τ.Ε. Κέρκυρας.

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • Κ16 (Αγοριών – Κοριτσιών): 2005 – 2006
  • Κ14 (Αγοριών – Κοριτσιών): 2007

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ:

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ομίλων Κ16  έχουν δικαίωμα  συμμετοχής  οι αθλητές  - αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι, σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών - τριών»  και έχουν προκριθεί για να συμμετέχουν από τους διασυλλογικούς αγώνες Κ16 του 2020  και σύμφωνα με τα παρακάτω:

1α)  Οι διασυλλογικοί αγώνες Κ16, αποτελούν  αγώνες πρόκρισης για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16. 

Από τους διασυλλογικούς αγώνες όλων των ομίλων των Ε.Α.Σ., θα προκριθούν για τους 5 ομίλους του Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16, οι 8 αθλητές – αθλήτριες που πέτυχαν τις 8 καλύτερες επιδόσεις στα ατομικά αγωνίσματα, για να συμμετέχουν στον αντίστοιχο όμιλο του Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16, στον οποίο ανήκει η Ε.Α.Σ. τους.

Οι χρόνοι χειρός θα στρογγυλοποιούνται στο επόμενο δέκατο δευτερολέπτου και στη συνέχεια θα προστίθεται ο συντελεστής +0.24 μέχρι τα 200μ. με εμπόδια. Στα υπόλοιπα αγωνίσματα θα προστίθεται ο συντελεστής +0,14.

Π.χ. χρόνος χειρός στα 80μ: 10.81 μετατρέπεται σε 10.9 και με τον συντελεστή +0,24 γίνεται: 11.14.   

1β) Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για τα αγωνίσματα δρόμων (80μ. – 150μ. – 80μ. με Εμπ. 100μ. με Εμπ. – 200μ. με Εμπ.), στους  ομίλους όπου έχει καταγραφεί επίσημη ένδειξη ανεμομέτρου με αντίθετο άνεμο πέραν των – 2,0  (-2,1,   - 2,2 – 2,3….), οι αθλητές – αθλήτριες με τις 4 καλύτερες επιδόσεις και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται αρχικά στις 8 καλύτερες επιδόσεις για τον καθένα από τους 5 ομίλους, θα προκρίνονται επιπλέον για να συμμετέχουν στους αντίστοιχους 5 ομίλους του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16 (4 επιδόσεις για τον καθένα από τους 5 ομίλους). Σε αυτή την περίπτωση θα διεξάγονται 3 τελικές σειρές (4 αθλητές Χ 3 σειρές = 12).

2) Σε περίπτωση ισοπαλίας (με την ίδια επίδοση) στις τελευταίες θέσεις πρόκρισης, η  ισοπαλία θα επιλύεται από την κεντρική υπηρεσία της ομοσπονδίας μας, συγκρίνοντας μεταξύ τους τα πινάκια των αγώνων των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο του πανελληνίου πρωταθλήματος, ως ενιαίο αποτέλεσμα και σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., όπως παρακάτω:

α) Δρόμοι (Άρθρο 21.2  πρώην 167 – παρ. 2):

«Αν υπάρχει ισοπαλία σε  οποιαδήποτε θέση κατάταξης θα λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος που σημείωσαν οι αθλητές με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου (0,001 sec)».

Όταν η χρονομέτρηση είναι με χρονόμετρο χεριού και οι αθλητές – αθλήτριες είναι ισόπαλοι στην τελευταία θέση πρόκρισης (π.χ. 4 αθλητές στην 8η θέση), θα ισχύουν τα παρακάτω:

Στους αθλητές – αθλήτριες με την ίδια επίδοση (σε δέκατα δευτερολέπτου 0,1 sec), θα δίνεται το δικαίωμα να συμμετέχουν στους αντίστοιχους 5 ομίλους του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Το αντίστοιχο θα ισχύει εάν υπάρχει απόλυτη ισοπαλία και με την ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

β) Ρίψεις – Οριζόντια  Άλματα  (Άρθρο 25.22  πρώην 180 – παρ. 22):

«Μια ισοπαλία θα επιλύεται με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των αθλητών που ισοβαθμούν. Στη συνέχεια, αν είναι απαραίτητο, η ισοπαλία θα επιλύεται με την τρίτη καλύτερη επίδοση, κ.ο.κ.».

γ) Κάθετα Άλματα (Άρθρο 26.8  πρώην 181 – παρ. 8 α και β):

Αν δύο ή περισσότεροι αθλητές υπερβούν το ίδιο τελικό ύψος, η διαδικασία καθορισμού των θέσεων κατάταξης θα είναι η εξής:

Ο αθλητής με το μικρότερο αριθμό προσπαθειών στο ύψος που υπερπηδήθηκε τελευταίο θα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση.

Αν μετά από αυτό οι αθλητές παραμένουν ισόπαλοι, ο αθλητής με το μικρότερο συνολικό αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών σε όλον τον αγώνα μέχρι και το ύψος που υπερπηδήθηκε τελευταίο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, θα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση.

Προσοχή: Στα κάθετα άλματα για την πρόκριση των αθλητών – τριών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα των 5 ομίλων, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η επίδοση στην κανονική διάρκεια του αγώνα καθώς και η επίδοση στον αγώνα «μπαράζ» (μόνο για την επίλυση της ισοπαλίας) στους διασυλλογικούς αγώνες των ομίλων.

Αγώνας «μπαράζ» στους ομίλους των Ε.Α.Σ.,  θα γίνεται για όλες τις ισόπαλες θέσεις μέχρι και την 8η.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αθλητής δεν συμμετέχει στον αγώνα μπαράζ αυτόματα κατατάσσεται τελευταίος μεταξύ των ισόπαλων αθλητών – αθλητριών.

δ) Σε κάθε περίπτωση θα εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες επίλυσης των ισοπαλιών, ώστε τελικά να συμμετέχουν σε κάθε όμιλο 8 αθλητές – αθλήτριες.

3) Εάν σε έναν όμιλο του  πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16 δεν συμμετέχει ένας αθλητής - αθλήτρια που έχει προκριθεί από τους  αντίστοιχους διασυλλογικούς αγώνες, τότε θα αντικαθίσταται από τον αθλητή - αθλήτρια τους αντίστοιχου ομίλου με την αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση, ώστε σε κάθε περίπτωση και σε κάθε όμιλο να συμμετέχουν στα ατομικά αγωνίσματα ο ανώτερος αριθμός  που είναι οι 8 αθλητές - αθλήτριες.

π.χ. Εάν στον Α΄ όμιλο του πανελληνίου πρωταθλήματος, σε ένα ατομικό αγώνισμα δεν συμμετέχει ένας αθλητής, τότε θα προκρίνεται ο αθλητής με την αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση (9η) από τους ομίλους των διασυλλογικών αγώνων των αντίστοιχων Ε.Α.Σ: Βόρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου-Κέρκυρας

Η δήλωση  από ένα σωματείο για τη μη συμμετοχή αθλητή – τριάς του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα από την ανακοίνωση των προκρινόμενων αθλητών – τριών από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (ημέρα επίσημης ανακοίνωσης ότι ο αθλητής  έχει προκριθεί) και έτσι να ενημερωθεί έγκαιρα ο επόμενος αθλητής – τρια στη λίστα για να δηλώσει συμμετοχή και να συμμετέχει.

4). Στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών, η συμμετοχή των σωματείων στους 5 ομίλους του Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16 θα είναι ελεύθερη (δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στη συμμετοχή των σωματείων), με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει συμμετάσχει με τις αντίστοιχες ομάδες σκυταλοδρομίας στους διασυλλογικούς αγώνες Κ16.

Τα σωματεία στο πανελλήνιο πρωτάθλημα των ομίλων Κ16 μπορούν να αγωνιστούν στις σκυταλοδρομίες, με διαφορετικούς αθλητές – αθλήτριες από αυτούς που  αγωνίστηκαν στους διασυλλογικούς αγώνες Κ16.

5) Στα σύνθετα αγωνίσματα «Έξαθλο» Αγοριών – Κοριτσιών (2005 – 2006), η συμμετοχή των σωματείων στους  θα είναι ελεύθερη (δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στη συμμετοχή των σωματείων), αφού τα συγκεκριμένα αγωνίσματα δεν θα διεξαχθούν στους διασυλλογικούς αγώνες.

5) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΑΓΟΡΙΩΝ:

ΔΡΟΜΟΙ: 80μ, 150μ, 1.200μ., 3.000μ., 100μ. εμπ , *200 μ. εμπ., *2.000μ. Φ.Ε. (Χωρίς Λίμνη), 4 Χ 80μ.,  * 4 Χ 200μ (Μικτή), 3 X 1.200μ.

ΒΑΔΗΝ: 5.000μ. βάδην.

ΑΛΜΑΤΑ : Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος –  * Άλμα  Τετραπλούν

ΡΙΨΕΙΣ : Σφαιροβολία -  Δισκοβολία -  Σφυροβολία – Ακοντισμός 

ΣΥΝΘΕΤΑ – ΕΞΑΘΛΟ: 100μ εμπ. – Άλμα σε μήκος  – Σφαιροβολία – Άλμα σε Ύψος – Ακοντισμός - 1.200μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:

ΔΡΟΜΟΙ: 80μ , 150μ, 1.200μ , 3.000μ , 80μ εμπ.,  *200μ.  εμπ., *2.000μ. Φ.Ε. (Χωρίς Λίμνη), 4 Χ 80μ.,  * 4 Χ 200μ (Μικτή), 3 X 1.200μ.

ΒΑΔΗΝ:  5.000μ. βάδην.

ΑΛΜΑΤΑ : Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος –  * Άλμα  Τετραπλούν

ΡΙΨΕΙΣ : Σφαιροβολία -  Δισκοβολία -  Σφυροβολία – Ακοντισμός 

ΣΥΝΘΕΤΑ – ΕΞΑΘΛΟ:  80μ εμπ. – Άλμα σε μήκος  – Σφαιροβολία –  Άλμα σε Ύψος - Ακοντισμός – 1.200μ.

6) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΑ  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 

Κ16 (Αγοριών - Κοριτσιών): Σε δύο αγωνίσματα, εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων.

Κ14 (2017 Αγοριών - Κοριτσιών): Σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ αγώνισμα από τα παρακάτω:

 80μ. – 150μ. – 1.200μ. - Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ - Άλμα σε Μήκος - Σφαιροβολία -  Δισκοβολία -  Σφυροβολία – Ακοντισμός – 4Χ80μ – 3Χ1.200μ.

7) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ:

*► 200 Εμπόδια (Αγοριών – Κοριτσιών): 5 Εμπ. - 0,76 εκ.  (20 – 35 – 40):

*► 2.000 Φ.Ε. Αγοριών – Κοριτσιών (Χωρίς Λίμνη  – Ύψος Εμποδίων 0,76 εκ.):

Εκκίνηση: Από την τοξοειδή γραμμή των 800μ.

Για τον πρώτο γύρο, η πρώτη υπερπήδηση θα γίνεται στο τρίτο εμπόδιο των 3.000μ. με Φ.Ε., περίπου πριν από τα 200μ (Τα δύο προηγούμενα εμπόδια και μόνο για τον πρώτο γύρο, θα αποσύρονται μέχρι να προσπεράσουν οι αθλητές – τριες τα σημεία τους για πρώτη φορά).

Για τους υπόλοιπους τέσσερις γύρους, τα τέσσερα εμπόδια  για κάθε γύρο τοποθετούνται στα σημεία που τοποθετούνται τα εμπόδια στα 3.000μ. με Φ.Ε. (εκτός φυσικά από το εμπόδιο της λίμνης, όπου στο σημείο αυτό δεν υπάρχει εμπόδιο).

Γίνονται συνολικά 18 υπερπηδήσεις εμποδίων (2+4+4+4+4)

*► ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ (Αγοριών Κοριτσιών): Χωρίς κουτσό και φόρα μέχρι 15μ

(π.χ. Πάτημα στη Βαλβίδα με Δεξί πόδι – εναλλαγή Αριστερό (1ο) – εναλλαγή Δεξί (2ο) – εναλλαγή Αριστερό (3ο) και άλμα στο σκάμμα (4ο).

Το αντίθετο με το άλλο πόδι.

Πάτημα στη Βαλβίδα με Αριστερό πόδι – εναλλαγή Δεξί (1ο) – εναλλαγή Αριστερό (2ο) – εναλλαγή Δεξί (3ο) και άλμα στο σκάμμα (4ο).

*► 4Χ200μ. ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ: Αγόρι – Κορίτσι - Κορίτσι – Αγόρι

Το αγώνισμα διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό της WA 124.13.2.

Εκκίνηση: Από τα σημεία εκκίνησης της Σκυταλοδρομίας 4Χ400μ.

Οι πρώτοι αθλητές και οι δεύτερες αθλήτριες κάθε σωματείου τρέχουν στους διαδρόμους τους.

Οι τρίτες αθλήτριες τρέχουν 100μ στο διάδρομό τους και στη συνέχεια συγκλίνουν στον εσωτερικό διάδρομο (στο σημείο που συγκλίνει ο δεύτερος αθλητής της 4Χ400μ).

Η ζώνη αλλαγής και για τις 3 αλλαγές είναι 30μ (20μ πριν και 10μ μετά).

Για την πρώτη αλλαγή, θα μετρηθούν τα 200μ από τη γραμμή εκκίνησης του αγωνίσματος, ξεχωριστά για κάθε διάδρομο και θα χαραχτεί η ζώνη αλλαγής των 30μ.

Η δεύτερη αλλαγή πραγματοποιείται στη ζώνη αλλαγής της 1ης  αλλαγής της 4Χ400μ, με τη μόνη διαφορά  ότι προεκτείνεται ακόμα 10μ, (προς τα πίσω - όπως έρχονται οι αθλήτριες), ώστε να έχουμε πάντα ζώνη αλλαγής 30μ.

Η τρίτη αλλαγή πραγματοποιείται  σε ευθεία, στην προέκταση της γραμμής εκκίνησης των 200μ, με ζώνη αλλαγής 30μ. Οι αθλητές της τρίτης (τελευταίας) αλλαγής, θα περιμένουν ο ένας δίπλα στον άλλο, σύμφωνα με τη σειρά των διαδρόμων τους στην εκκίνηση και μπορούν να τρέξουν στον εσωτερικό διάδρομο.

8) ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  ΑΝΑ  ΗΜΕΡΑ:


9) ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α) Από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα ανακοινωθούν μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου οι  αθλητές - τριες που προκρίνονται για το πανελλήνιο πρωτάθλημα σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να σταλούν με email μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 ΣΤΗΝ ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στις κατά τόπους  Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.       

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Τα σωματεία στη δήλωση συμμετοχής τους μπορούν να δηλώνουν ως επιλαχόντες και αθλητές, οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις κατάταξης 9η – 12η για κάθε αγώνισμα.  Έτσι στην περίπτωση  που κάποιοι αθλητές που βρίσκονται στην αρχική  κατάσταση προκριθέντων δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, η αναπλήρωση να γίνεται άμεσα και οι σύλλογοι να επιλύουν πιο γρήγορα τα θέματα μετακινήσεων.                                               

Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ε.Α.Σ., στο τηλέφωνο 2610-320203.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτές μόνο από το επίσημο mail του σωματείου  ή της Ε.Α.Σ. που ανήκει το σωματείο.

β) Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ θα καταχωρεί την ηλεκτρονική δήλωση του σωματείου και παράλληλα με ευθύνη των Τεχνικών Συμβούλων των Ε.Α.Σ. οι δηλώσεις θα ελέγχονται  για την  ορθότητά τους (δικαίωμα συμμετοχής  – ηλικία – θέση κατάταξης στον όμιλο – επίδοση κ.λ.π.) και θα υπογράφονται  από  τον  Τεχνικό  Σύμβουλο.

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ υποχρεούται    μέχρι  την  Τετάρτη  8  Ιουλίου 2020 να έχουν ενημερώσει πρώτα τα σωματεία τους και στη συνέχεια τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με email στο [email protected] ΜΟΝΟ εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε διορθώσεις - συμπληρώσεις στις δηλώσεις των σωματείων.

Προσοχή: Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου έχει την τελική ευθύνη να ενημερώσει όλα τα σωματεία για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στις δηλώσεις που έχουν κατατεθεί.

γ) Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Excel) που σας έχει αποσταλεί και έχει αναρτηθεί στο site της Ομοσπονδίας.

δ) Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τους όρους, της Ειδικής  Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως συμπληρωμένα  και οι αθλητές – αθλήτριες θα δηλωθούν  ΜΟΝΟ  σε εκείνα τα αγωνίσματα  που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση και συμμετοχή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

ε) Μετά την επεξεργασία και καταχώρηση των δηλώσεων συμμετοχής θα ανακοινώνονται στο site της Ομοσπονδίας οι λίστες συμμετοχής των αγωνισμάτων προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

στ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ:

1). Για τα αγωνίσματα των ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ τα σωματεία, που προγραμματίζουν να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν  το ανώτερο μέχρι 8 αθλητές – αθλήτριες για κάθε σκυταλοδρομία.

Ειδικά για τη σκυταλοδρομία 4Χ200μ Μικτή μπορούν να δηλωθούν το ανώτερο μέχρι 4 αθλητές και 4 αθλήτριες.  

Αθλητές – αθλήτριες που δεν είναι δηλωμένοι στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών, δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο αγώνισμα.

Για διευκόλυνση των σωματείων, η δήλωση των αθλητών – αθλητριών για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών μπορεί να είναι ΕΠΙΠΛΕΟΝ του συνολικού αριθμού των αγωνισμάτων που έχει δικαίωμα συμμετοχής ο κάθε αθλητής – αθλήτρια.

 Π.χ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16  οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2005 – 2006 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο συνολικά αγωνίσματα (εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων).

► Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αθλητές – αθλήτριες (2005-2006) μπορούν να δηλωθούν το ανώτερο σε δύο ατομικά αγωνίσματα (εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων) και ΕΠΙΠΛΕΟΝ σε μία ή περισσότερες  σκυταλοδρομίες και ανάλογα να επιλέξουν σε ποια αγωνίσματα τελικά θα αγωνιστούν, σύμφωνα με τα ωράρια της αίθουσας κλήσης.

► Επίσης οι αθλητές – αθλήτριες οι γεννηθέντες – θείσες το 2007, της κατηγορίας Κ14, μπορούν να δηλωθούν σε ΕΝΑ ατομικό αγωνίσματα (από τα αγωνίσματα που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 6 και ΕΠΙΠΛΕΟΝ στις σκυταλοδρομίες 4Χ80μ  &  3Χ1.200μ και ανάλογα να επιλέξουν σε ποιό αγώνισμα  τελικά θα αγωνιστούν (ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ), σύμφωνα με τα ωράρια της αίθουσας κλήσης.

Σε κάθε περίπτωση όμως κανένας αθλητής – αθλήτρια και σε καμμία περίπτωση, δεν μπορεί να αγωνιστεί σε παραπάνω αγωνίσματα από αυτά που αριθμητικά προβλέπονται για την κατηγορία του.

2).  Οι αθλητές – αθλήτριες που δηλώνονται για να συμμετέχουν στα σύνθετα αγωνίσματα (Έξαθλο), δεν έχουν δικαίωμα να δηλωθούν και να συμμετέχουν και σε δεύτερο αγώνισμα.

10)   ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ  ΥΨΗ:

Α)   ΑΓΟΡΙΩΝ: 

ΥΨΟΣ:  1.55 - 1.60 – 1.64 - 1.68 – 1.72 – 1.75 – 1.78 –1.81 – 1.83 μ. και στη συνέχεια ανά  2 εκ

ΕΠΙ  ΚΟΝΤΩ :  2.70 - 2.90 – 3.10 -  3.20 – 3.30  – 3.40 –  ανά  10 εκ  έως  τα  4.00 μ.   και   στη  συνέχεια  ανά  5 εκ.

Β)   ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 

ΥΨΟΣ:  1.40 - 1.45 – 1.50 – 1.54 – 1.58 – 1.62 – 1.65  – 1.68μ. – 1.70μ. και  στη  συνέχεια  ανά  2 εκ.

ΕΠΙ  ΚΟΝΤΩ:  2.30 - 2.50 -  2.70 -  2.80 - 2.90 - 3.00  – 3.10 μ. και  στη  συνέχεια ανά 5 εκ.

11) ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΨΕΩΝ – ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΔΙΩΝ:

α) ΑΓΟΡΙΩΝ:

Σφαιροβολία: 4  κιλά -  Σφυροβολία: 4 κιλά.

Δισκοβολία: 1 κιλό  -  Ακοντισμός: 600 γρ

100μ. ΕΜΠ: Αριθμός  εμποδίων  10, ύψος εμποδίων 0,84μ., αποστάσεις  εμποδίων το  πρώτο  13μ  από  την  γραμμή  αφετηρίας, τα  υπόλοιπα  9  ανά  8,50μ.  μεταξύ  τους , ενώ  το  τελευταίο  απέχει  10,50μ  από  τη  γραμμή  τερματισμού. 

β) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:

Σφαιροβολία: 3  κιλά - Σφυροβολία:   3 κιλά.

Δισκοβολία: 1 κιλό – Ακοντισμός:    500 γρ.

80μ. ΕΜΠ: Αριθμός  εμποδίων  8, ύψος εμποδίων  0,76 μ., αποστάσεις  εμποδίων, το  πρώτο  13μ.  από  την  γραμμή  αφετηρίας, τα  υπόλοιπα  7  ανά  8,00μ.  μεταξύ  τους , ενώ  το  τελευταίο  απέχει  11μ  από  τη  γραμμή  τερματισμού. 

γ) ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:

200μ. ΕΜΠ: Αριθμός  εμποδίων  5,  ύψος  εμποδίων  0,76μ.,  αποστάσεις  εμποδίων, το  πρώτο  20,00μ  από  τη  γραμμή  αφετηρίας, τα  υπόλοιπα 4 ανά  35,00μ,  ενώ  το  τελευταίο  απέχει  40.00μ  από  τη  γραμμή  τερματισμού.

2.000μ. Φ.Ε. (Χωρίς Λίμνη): Αριθμός  εμποδίων 18,  ύψος  εμποδίων  0,76μ

δ)  Οι αθλητές– τριες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικά όργανα ρίψεων, τα οποία θα πρέπει προσκομίσουν  δύο  ώρες πριν από την ώρα έναρξης του αγωνίσματος, για έλεγχο στο Γυμνασίαρχο των αγώνων που θα βρίσκεται στην αίθουσα κλήσης.

12) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η βαθμολογία θα είναι ως ακολούθως:

Ατομικά  αγωνίσματα:

9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

  Σκυταλοδρομίες (4Χ80μ. – 4Χ200μ Μικτή – 3Χ1.200μ):  

18 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2

►  Στα ΣΥΝΘΕΤΑ αγωνίσματα (Έξαθλο), η βαθμολογία θα είναι:

13 - 11 –  9  – 7  – 5  - 4 –  3  -  2

Επεξήγηση: Βαθμολογούνται  δηλαδή  οι  8  πρώτοι  αθλητές – αθλήτριες  και οι 8 πρώτες ομάδες  σκυταλοδρομίας,  με  την απαραίτητη  προϋπόθεση να  επιτύχουν  τα  όρια  βαθμολόγησης  της κατηγορίας Κ16.

Σε  αντίθετη  περίπτωση  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  που  θα  καταλάβει  ένας αθλητής  ή  αθλήτρια  ΔΕΝ  θα  βαθμολογείται.

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Όταν στον τελικό (ή στις τελικές σειρές), ένας ή περισσότεροι αθλητές  δεν τερματίσουν ή δεν συμμετέχουν ή κάνουν άκυρες προσπάθειες, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση που από τον κανονισμό δεν υπάρχει κατάταξη αθλητή-αθλήτριας, αυτοί  ΔΕΝ  θα βαθμολογούνται.

Όταν  στον τελικό ή στις τελικές σειρές,  ένας  ή  περισσότεροι  αθλητές – τριες συμμετέχουν και τερματίσουν κανονικά αλλά δεν πετύχουν το όριο βαθμολόγησης, αυτοί δεν θα βαθμολογούνται.  

Παράδειγμα:  Στα  80μ.  τερμάτισαν  6  από  8  αθλητές.

Η  βαθμολογία θα έχει ως εξής:   9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3.

13) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ:

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στα πανελλήνια πρωταθλήματα που διεξάγονται με το ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όλες οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πραγματοποιούνται κληρώσεις στο γραφείο του Αλυτάρχη.

Α) Δρομικά αγωνίσματα:

1) 80μ.  – 80μ. Εμπ. - 100μ. με  Εμπ. – 150μ – 200μ με Εμπ.

Διεξάγονται σε δύο τελικές σειρές με 4 αθλητές – αθλήτριες σε κάθε σειρά:

Η κατανομή – κλήρωση των αθλητών-τριών σε διαδρόμους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA (άρθρο 166) και ανάλογα με τις καλύτερες προσωπικές επιδόσεις στους διασυλλογικούς αγώνες 2020.

2)  80μ.  –  80μ. με  Εμπ. -  100μ. με  Εμπ.

► Στην Α΄ τελική σειρά θα συμμετέχουν οι αθλητές – αθλήτριες με την 5η – 8η επίδοση και θα αγωνιστούν στους διαδρόμους 1 – 3 – 5 – 7.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 3 & 5 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 5η και 6η επίδοση.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 1 & 7 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 7η και 8η επίδοση.

► Στην Β΄ τελική σειρά θα συμμετέχουν  οι αθλητές – αθλήτριες με την 1η – 4η επίδοση και θα αγωνιστούν στους διαδρόμους 2 – 4 – 6 – 8.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 4 & 6 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 1η και 2η επίδοση.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 2 & 8 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 3η και 4η επίδοση.

3)  150μ.  – 200μ. με  Εμπ.

► Στην Α΄ τελική σειρά θα συμμετέχουν οι αθλητές – αθλήτριες με την 3η - 4η  και 7η -  8η επίδοση και θα αγωνιστούν στους διαδρόμους 1 – 3 – 5 – 7.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 3 & 5 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 3η και 4η επίδοση.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 1 & 7 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 7η και 8η επίδοση.

 ► Στην Β΄ τελική σειρά θα συμμετέχουν οι αθλητές – αθλήτριες με την 1η – 2η  και  5η - 6η επίδοση και θα αγωνιστούν στους διαδρόμους 2 – 4 – 6 – 8.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 4 & 6 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 1η και 2η επίδοση.

Μια κατανομή - κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 2 & 8 και θα αφορά τους αθλητές – αθλήτριες με την 5η και 6η επίδοση. 

► 4) Σε περίπτωση που διεξάγεται - μετά από μελλοντική προέκταση του υγειονομικού πρωτοκόλλου - ένας τελικός με 8 αθλητές-τριες θα γίνεται, αντίστοιχη κατανομή των διαδρόμων:

Στα αγωνίσματα 80μ – 150μ – 80 εμπ – 100 εμπ - 200 εμπ :

Οι αθλητές-τριες με τις 4 καλύτερες επιδόσεις θα κληρώνονται στους διαδρόμους 3 – 4 – 5 – 6,

Οι αθλητές-τριες με την 5η & 6η επίδοση  θα κληρώνονται στους διαδρόμους 7 - 8 και

Οι αθλητές-τριες με την 7η & 8η επίδοση θα κληρώνονται τους διαδρόμους 1 - 2. 

► 5) Οι σκυταλοδρομίες 4Χ80μ. & 4Χ200μ. θα διεξάγονται σε τελικές σειρές, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων και μέχρι 4 ομάδες το ανώτερο  σε κάθε σειρά και σύμφωνα με την κατανομή σε σειρές και διαδρόμους που αναφέρεται στις παραπάνω παράγραφο 13. α3

6) Τα  1.200μ – 3.000μ – 2.000μ Φ.Ε., 5.000μ. Βάδην, θα διεξάγονται απευθείας σε τελικούς  και τα 3Χ1.200 σε τελικές σειρές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελική κατάταξη σε όσα αγωνίσματα διεξαχθούν σε τελικές σειρές, θα γίνεται βάση χρόνου απ’ όλες τις σειρές.

Β) Αγωνίσματα Κονίστρας:    

1). Οριζόντια Άλματα και Ρίψεις 

α). Οι 8 αθλητές – αθλήτριες θα αγωνίζονται σε 6 προσπάθειες.

Η σειρά που θα αγωνίζονται οι αθλητές - αθλήτριες θα είναι σύμφωνη με  τις αντίστοιχες καλύτερες επιδόσεις  από τους διασυλλογικούς αγώνες Κ16. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του στίβου θα εφαρμόζεται η αλλαγή της σειράς  των  αθλητών – αθλητριών με βάση την επίδοση μετά την 3η προσπάθεια.

β).  Οι αθλητές – αθλήτριες που θα συμμετέχουν στο Τετραπλούν, θα αγωνιστούν από τις παρακάτω βαλβίδες:

Αγόρια: 13,00 μ. Κορίτσια: 11,00 μ.

2). Κάθετα άλματα:  Θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA.

14) ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α). Κανονισμοί: 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων στίβου της WA  έκδοσης 2020 – 2021 καθώς και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

β). Αγωνιστική στολή-εμφάνιση:

Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς και κάλτσες) του συλλόγου στον οποίο ανήκουν. Οι υπεύθυνοι των συλλόγων θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (WA) που αφορούν τη διαφήμιση θα εφαρμόζονται και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations#regulations

Στην περίπτωση που η αγωνιστική εμφάνιση συλλόγου δεν είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν οι κανονισμοί, οι υπεύθυνοι των συλλόγων με δική τους ευθύνη και πριν την είσοδο των αθλητών στην αίθουσα κλήσης,  θα πρέπει να φροντίσουν να καλύψουν τα μέρη εκείνα της στολής που είναι αντίθετα με τον κανονισμό με κατάλληλο υλικό το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα αποκολλάται.

ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ Η ΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΣ ή ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ.

Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που οι αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα παραβιάσουν όσα αναφέρονται στους κανονισμούς της WA καθώς και στην παρούσα προκήρυξη, τότε θα γίνεται αναφορά προς το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ το οποίο και θα μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω κυρώσεις:

  • την ακύρωση της συμμετοχής του αθλητή-τριας από τη διοργάνωση
  • τον αποκλεισμό του/της για χρονικό διάστημα από συμμετοχή σε επόμενες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας καθώς και
  • την αφαίρεση βαθμών από τον σύλλογο στον οποίο ανήκει.

γ). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΓΑΣ (εντός ή εκτός σταδίου), TA FLASH INTERVIEWS (σύντομες δηλώσεις σε TV ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), Ο «ΓΥΡΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥ» ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 

δ). Αγωνιστικά παπούτσια: (άρθρο 5, πρώην 143): 

Η σόλα και το τακούνι των παπουτσιών θα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν τη χρήση μέχρι και 11 καρφιών.

Το maximum μήκος των καρφιών στα διάφορα αγωνίσματα θα πρέπει να είναι:

Δρόμοι, Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τετραπλούν και Άλμα Επί Κοντώ: 9mm

Άλμα σε Ύψος: 12mm

Στο Άλμα σε Ύψος και στο Άλμα σε Μήκος η σόλα θα έχει μέγιστο πάχος 13mm και το τακούνι στο Άλμα σε ύψος θα έχει μέγιστο πάχος 19mm. Σε όλα τα άλλα αγωνίσματα η σόλα ή και το τακούνι μπορούν να έχουν οποιοδήποτε πάχος.

ε). Αριθμοί συμμετοχής: 

Κάθε αθλητής θα λαμβάνει έναν (1) προσωπικό αριθμό και ο οποίος θα πρέπει να τοποθετείται στο μπροστινό μέρος της αγωνιστικής ενδυμασίας.

Εξαιρούνται οι αθλητές του άλματος σε ύψος και του άλματος επί κοντώ οι οποίοι  επιτρέπεται να τοποθετούν τον αριθμό συμμετοχής μπροστά ή πίσω στην αγωνιστική ενδυμασία τους.

Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να συγκρατούνται με τις 4 παραμάνες, μία σε κάθε γωνία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέφτουν και επιπλέον, πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ορατοί  κατά τη διάρκεια του αγώνα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ, ΝΑ ΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.                       

Παράδοση Αριθμών: Οι αριθμοί των αθλητών – αθλητριών θα παραδίδονται στους εκπροσώπους των σωματείων στην αίθουσα κλήσεως 1:30 πριν την έναρξη των αγώνων.

στ). Ενστάσεις και εφέσεις (άρθρο 8 Τεχνικών Κανονισμών, πρώην 146):

Οι ενστάσεις - διαμαρτυρίες (protests) και οι εφέσεις (appeals) επιτρέπονται και θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 της World Athletics. Αναλυτικά:

Αρχικά, οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προφορικά στον Έφορο από έναν αθλητή ή από κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό του ή από έναν επίσημο εκπρόσωπο μιας ομάδας (άρθρο 8.3 πρώην 146.3). Το πρόσωπο ή η ομάδα αυτή θα μπορεί να υποβάλλει ένσταση μόνον αν αγωνίζεται στον ίδιο γύρο του αγωνίσματος με το οποίο η ένσταση (ή η επακόλουθη έφεση) σχετίζεται (ή αγωνίζεται σε έναν αγώνα στον οποίο εφαρμόζεται ομαδική βαθμολογία).

Στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Έφορος δεν είναι προσβάσιμος ή διαθέσιμος, η ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται σε αυτόν μέσω του Κέντρου Τεχνικών Πληροφοριών (αν υπάρχει) ή μέσω του Αλυτάρχη. Ενστάσεις που αφορούν το αποτέλεσμα ή τη διεξαγωγή ενός αγωνίσματος θα υποβάλλονται εντός 30 λεπτών από την επίσημη αναγγελία του αποτελέσματος του αγωνίσματος αυτού.

Αν η απόφαση του Εφόρου δεν ικανοποιεί τον αθλητή ή την ομάδα τότε θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτή έφεση προς την Ελλανόδικο Επιτροπή είτε μέσω του Κέντρου Τεχνικών Πληροφοριών (αν υπάρχει) ή μέσω του Αλυτάρχη.

Κάθε γραπτή έφεση προς την Ελλανόδικο Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται με βάση το άρθρο 8.7 (πρώην 146.7) και να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, εκ μέρους του αθλητή και να υποβάλλεται εντός 30 λεπτών από την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης του Εφόρου ή από την ενημέρωση που δόθηκε προς εκείνους που υπέβαλαν την ένσταση, όταν δεν υπάρχει διόρθωση κανενός αποτελέσματος.

Η γραπτή έφεση θα συνοδεύεται από το ποσό των 75€ το οποίο θα παρακρατείται εάν η έφεση δεν γίνει δεκτή. Η απόφαση της Ελλανοδίκου Επιτροπής θα παρέχεται γραπτώς.

 ζ).  Επίλυση τεχνικών θεμάτων: 

Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

15) ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ:  

Στο πλαίσιο πρόληψης της διάδοσης του COVID – 19 οι απονομές των επάθλων θα γίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Τα προβλεπόμενα έπαθλα, μετάλλια και διπλώματα, οι νικητές – τριες των αγωνισμάτων ή οι εκπρόσωποι των σωματείων τους θα τα παραλαμβάνουν από την αίθουσα κλήσης των αγώνων. 

16) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Α) Κάλυψη εξόδων αθλητών: 

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 8 ΠΡΩΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑ.

 Στα  σωματεία των  αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν  μία  από τις   4  πρώτες  θέσεις  της κατάταξης, θα  υπολογισθούν  τα  ποσά   που αναφέρονται  στο συνημμένο  πίνακα εξόδων μετακίνησης και ανάλογα  με  το  νομό  προέλευσης  του κάθε  αθλητή-αθλήτριας.

Στα  σωματεία των  αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν  μία  από  τις  θέσεις  5η  – 8η,  θα  υπολογισθεί  το ½  των αντίστοιχων  χρηματικών ποσών.

Αθλητής – αθλήτρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που  δεν  συμμετέχει  για  οποιαδήποτε  αιτία  ή δεν τερματίζει ή ακυρώνεται ή  κάνει  άκυρες  προσπάθειες  ΔΕΝ  δικαιούται  έξοδα  μετακίνησης.

Για  τον  κάθε  αθλητή – αθλήτρια  θα  υπολογισθούν  μία  φορά  τα  αντίστοιχα  έξοδα μετακίνησης  σε κάθε περίπτωση.

Β)  Κάλυψη Εξόδων Συνοδών:

1). Εάν ένα σωματείο συμμετέχει στους αγώνες με 1 - 8 αθλητές – αθλήτριες τότε δικαιούται ΕΝΑΝ συνοδό με κάλυψη 100% και

2) Εάν ένα  σωματείο συμμετέχει με 9 αθλητές – αθλήτριες και παραπάνω τότε  δικαιούται ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑΝ ακόμα συνοδό με κάλυψη 50%.

17)   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Α) Με φροντίδα και ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών στην κάρτα υγείας αθλητή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές – αθλήτριες των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή είναι θεωρημένη σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία.      

            ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

             ► Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων και τις κάρτες υγείας των αθλητών και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή ο  οποίος δεν  έχει πιστοποίηση υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το Συνημμένο: Υγειονομικό πρωτόκολλο αγώνων στίβου COVID-19.

Β)  Οι οργανώτριες Ε.Α.Σ. είναι υποχρεωμένες να διασφαλίσουν κάθε τρόπο την παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια των αγώνων. Γι’ αυτό πέρα από την παρουσία γιατρού θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

 Γ) Επίσης, σε σχέση με την πρόληψη για την μετάδοση του COVID – 19,  πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και  τα αντίστοιχα πρωτοκόλλα που ισχύουν για την διεξαγωγή αγώνων στίβου, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων.

18) ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Η επιτροπή ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των πανελληνίων πρωταθλημάτων, αποτελείται από υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής ανάπτυξης και της στατιστικής υπηρεσίας με πρόεδρο ένα μέλος του Δ.Σ.

Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για διαφόρους λόγους  (αντικανονική συμμετοχή, με βάση τη γενική ή την ειδική προκήρυξη ή τον γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων), θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των αγώνων, από την αντίστοιχη επιτροπή.

Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:

  1. Ο αθλητής – τρια τιμωρείται με έναν (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.
  2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς των αγωνισμάτων που ο αθλητής – τρια έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αν πρόκειται για σκυταλοδρομία όλους τους βαθμούς του αγωνίσματος.
  3. Ο σύλλογος του τιμωρείται επιπλέον με μείον είκοσι (-20) βαθμούς από την αξιολόγηση του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.
  4. Εάν δεν έχει βαθμούς στο συγκεκριμένο πανελλήνιο πρωτάθλημα να του αφαιρεθούν, τότε του αφαιρούνται εκατό (100) βαθμοί από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών αγώνων.

Υπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την αντίστοιχη των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Εάν όμως έχει π.χ. μόνο 5 βαθμούς στο συγκεκριμένο πανελλήνιο πρωτ/μα, τότε του αφαιρούνται αυτοί οι 5 βαθμοί και του αφαιρούνται και άλλοι 85 από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών  αγώνων.

(Υπολογίζουμε με μια αναλογία ότι, 1 βαθμός πανελληνίου πρωταθλήματος αντιστοιχεί με 5 - 6   βαθμούς  διασυλλογικών αγώνων).

Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ και ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ  θα ισχύουν όσα αναφέρονται αντίστοιχα παραπάνω, στις παραγράφους 1 - 2 και επιπλέον θα ισχύουν  ακόμα οι παρακάτω κυρώσεις, για κάθε αντικανονική συμμετοχή: 

1) Το σωματείο θα μηδενίζεται και στις δύο κατηγορίες των αθλητών – αθλητριών του πρωταθλήματος και επομένως δε θα παίρνει κανένα βαθμό στο σύνολο των αγωνισμάτων αυτού του πρωταθλήματος. 

2)  Εάν το σωματείο έχει λιγότερους από 20 βαθμούς, τότε του αφαιρούνται οι βαθμοί του πανελληνίου πρωταθλήματος και επιπλέον του αφαιρούνται και από το σύνολο των διασυλλογικών αγώνων,  τόσοι βαθμοί όσοι είναι απαραίτητοι για να συμπληρώσει συνολικά, 100 βαθμούς διασυλλογικών. Υπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την αντίστοιχη των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

π.χ. Υπολογίζουμε με μια αναλογία ότι, 1 βαθμός πανελληνίου πρωταθλήματος αντιστοιχεί με 5 - 6  βαθμούς  διασυλλογικών αγώνων.

α) εάν έχει 25 βαθμούς στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, τότε του αφαιρούνται όλοι οι βαθμοί αφού το σωματείο μηδενίζεται.

β) εάν έχει 2 βαθμούς στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, τότε του αφαιρούνται οι 2 βαθμοί και επιπλέον του αφαιρούνται  και 90 βαθμοί  διασυλλογικών αγώνων.

5) Σε περίπτωση συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου από αξιολογούμενο πρωτάθλημα (μετά από έγγραφη δήλωσή του), το σωματείο θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επιπλέον θα παραπέμπεται στη δικαστική επιτροπή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

19) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΟΜΙΛΩΝ:

 Οργανωτικός εκπρόσωπος Γ΄ ομίλου ορίζεται ο Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. βόρειας Πελοποννήσου Ευάγγελος Τζελάτης

20) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Τεχνικός υπεύθυνος – Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο Τεχνικός Ανάπτυξης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  Πλάτωνας Βασίλειος. με αρμοδιότητες όσα αναφέρει το σχετικό άρθρο των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και σε συνεργασία με τον Εθνικό Προπονητή Κ18, τους υπεύθυνους εγκατάστασης, τον αλυτάρχη, τον γυμνασίαρχο των αγώνων και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας του προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

21) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Υπεύθυνος εγκατάστασης ορίζεται ο τεχνικός σύμβουλος  της Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ Περιφέρειας  Πελοποννήσου κ. Σπύρος Τριανταφυλλόπουλος με αρμοδιότητες σε όσα αναφέρει το άρθρο 112 των κανονισμών στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  και σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, τον Γυμνασίαρχο και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας του προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.