Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αιγιαλείας. Οι αρμοδιότητες που θα ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία Αιγιαλείας είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής:

-Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση.

-Ο έλεγχος της τήρησης των όρων που προβλέπονται για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

-Ο έλεγχος της τήρησης των όρων για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

-Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο, στις λαϊκές αγορές, στην υπαίθρια διαφήμιση.

-Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων για την παράνομη στάθμευση οχημάτων.

-Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

-Ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

-Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.