Το δημογραφικόν πρόβλημα μαστίζει αγρίως την Ελλάδα από δεκαετίες, αλλά καμμία Κυβέρνηση ή καλλίτερα καμμία Βουλή δεν στάθηκε με τόλμη πάνω σ’ αυτό. Βλέπουν συνεχή μείωση του πληθυσμού, αύξηση των θανάτων και μείωση των γεννήσεων αλλά διάβημα κανένα!!! Στην Βουλή οι συζητήσεις πολλές φορές είναι εκτός θέματος, ή ολίγα περί του συζητουμένου νομοσχεδίου και πολλά για κατάκριση των αντιπάλων και προβολή του δικού τους έργου(;). Δεν έχουν αντιληφθεί, ή δεν έχουν ενημερωθεί, ότι η Βουλή ήτοι οι τριακόσιοι ευρίσκονται σ΄αυτήν την θέση για να εργάζονται σκληρώς για το συμφέρον της Ελλάδος, τα δικαιώματά της και την ευημερία του Λαού. Τίποτε από αυτά δεν έχουν σε προτεραιότητα! Όπως δεν έχουν και για το Δημογραφικόν το οποίον είναι οδυνηρόν για την Ελλάδα. Όσοι ανέρχονται στο βήμα του Κοινοβουλίου, κάθε φορά πρέπει να αναφέρονται στο Δημογρφικόν και να λένε πριν κατέλθουν.

«Πρόεδρε μέμνησον του δημογραφικού»!

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, είχε κάμει, θετικόν βήμα, με επιχορηγήσεις νεογεννητων στην Ξάνθη; Οι Κυβερνώντες το εφήρμοσαν σ’ ολόκληρην την Ελλάδα; ΟΧΙ. Πέρυσι έγινε κάποιον βήμα αλλά αφορά κάθε τοκετόν και όχι τους Έλληνες.

Σε σχόλιόν μας για το θέμα, παλαιότερα, είχαμεν προτείνει να διατεθεί μεγάλον ποσόν για την δημιουργίαν Ελληνικής Οικογενείας και να χορηγείται το ποσόν των χιλίων Ευρώ σε κάθε παιδί τουλάχιστον μέχρι την ηλικίαν των δέκα ετών. Χρήματα να εξασφαλίζονται από τα επαχθή πρωτογενή πλεονάσματα! Αυτά πνίγουν τους Έλληνες!! Και αν δεν εξοφλήσομεν εγκαίρως τα δάνεια στους Ευρωπαίους, δεν χάθηκε ο κόσμο, ενώ αντιθέτως χάνεται η Ελλάδα οριστικώς. Να δίνομεν γενναία και πολύχρονα επιδόματα στις οικογένειες να αποκτούν άνω των τριών παιδιών και να έχουν την αμέριστη κρατικήν συμπαράσταση! Αν δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, τότε οι γεννήσεις θα αυξηθούν πολύ.. Απόφαση άμεση και ΤΩΡΑ! Κάθε καθυστέρηση ισοδυναμεί με τρομακτικήν και εφιαλτικήν μείωση του Ελληνικού Πληθυσμού.

Από την άλλην πλευράν έχομεν την χαίνουσαν πληθυσμιακήν αιμορραγίαν από τα πάσης μορφής τροχαία δυστυχήματα! Θάνατοι δεκάδες καθημερινώς και τραυματίες αρκετοί οι οποίοι ίσως να μη δυνηθούν να δημιουργήσουν ποτέ οικογένειαν. Τα μέτρα του ΚΟΚ δεν αποτρέπουν το κακόν, γιατί έχουν εισπρακτικόν χαρακτήρα! Αυτό υπερβάλλεται και ο παραβάτης κινείται ελεύθερος με δυνατότητα να προβεί σε νέον δυστύχημα! Η αφαίρεση του διπλώματος και της αδείας οδηγήσεως του οχήματος για έναν έτος σε πρώτην φάση θα τους συνετήσει επαρκώς. Πόσον συγκινούνται οι Βουλευτές από τα καθημερινά τροχαία δυστυχήματα; Ραγίζει η καρδιά τους όπως η δική μας; Και έχουν σκεφθεί ποτέ την λήψη λίαν αυστηρών μέτρων;;

Άλλη θανατηφόρα αιτία είναι τα πάσης μορφής εγκλήματα, Ληστείες και αρπαγές χρημάτων. Σε επιχειρηματίες σε ηλικιωμένους με βάσανα και τέλος με σκοτωμόν!

Αναρίθμητα τα αίτια συνεχούς μειώσεως του Ελληνικού πληθυσμού, με ανύπαρκτον ουσιαστικόν και αποτελεσματικόν φραγμόν!