Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (Κ.Ο.Π.Α.), αποτελούν το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της μεθόδου Hudolin για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Τα κλαμπ ορίζονται ως πολυοικογενειακές κοινότητες που φιλοξενούν έως και 12 οικογένειες. 

Η παρέμβαση είναι πολυεπίπεδη και κάθε προσπάθεια που γίνεται σε ένα επίπεδο (π.χ. ατομικό) έχει άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στα υπόλοιπα (π.χ. οικογενειακό ή κοινοτικό). Σημαντική πτυχή της λειτουργίας των Κλαμπ είναι η παρουσία των παιδιών σ' αυτά. Εντός των ΚΟΠΑ, δουλεύονται οι σχέσεις της οικογενειών, αλλά και όλων των μελών, μεταξύ τους. ΚΟΠΑ και τοπική κοινότητα συνθέτουν ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Στόχος της δουλειάς μέσα στα ΚΟΠΑ είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής των οικογενειών και των χρηστών και η επίτευξη νηφαλιότητας. 

Στην πόλη μας υπάρχουν και λειτουργούν Κλαμπ από το 2003. Επί του παρόντος λειτουργούν πέντε ΚΟΠΑ, ένα για κάθε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος

Γραμμή αναζήτησης βοήθειας: 6984. 814013