Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο Μνημείο Pierre de Coubertin