Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για την άρση των δρυφάκτων στην σιδηροτροχιάν που οδηγεί στην τουρκίαν, γιατί τα εμπόδια είναι μεγάλα και όλα σε βάρος μας.

Δεχόμεθα καθημερινώς πιέσεις, ταπεινώσεις, ύβρεις, οικονομικές επιβαρύνσεις, διεκδικήσεις της εδαφικής ακεραιότητας, παραβιάσεις του εναερίου χώρου δεκάκις της ημέρας, με αποτέλεσμα  την μη αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, μετά μυρίων κινδύνων και τεραστίων δαπανών. Δεχόμεθα καταπατήσεις της αιγιαλίτιδος ζώνης καθώς και της ΑΟΖ και μύριες παραβιάσεις στο Αιγαίον Πέλαγος. Κινούνται σ’ αυτό  ως να είναι δικόν τους!!! Θεώρει ότι η ανατολική Μεσόγειος είναι βιλαέτι της και προβαίνει σε γεωτρήσεις καταπατώντας κάθε έννοιαν νομιμότητος!!!!!!!!! Δεσμεύει  στο Αιγαίον Πέλαγος χώρους για θαλάσσιες ασκήσεις και μολύνει τον αέρα και την θάλασσα! Ταπεινώνει και προσβάλει το θρησκευτικόν συναίσθημα κάθε χριστιανού επί της Γης, με την πρόθεσή της να μετατρέψει το παγκοσμίας κληρονομιάς μεγαλούργημα της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Γενικώς επί καθημερινής βάσεως μας κατακρίνουν, μας απειλούν, αναγγέλλουν ότι τα νησιά μας στο ανατολικόν Αιγαίον είναι δικά τους και πλήθος άλλων φανταστικών και εξωπραγματικών, τα οποία δυστυχώς μανθάνομεν από τα Ελληνικά ΜΜΕ!!

Και μέσα σ’ αυτά και άλλα πολλά, ο Πρωθυπουργός της Χώρας μας, είχε προσφάτως τηλεφωνικήν επικοινωνίαν με τον τούρκον πρόεδρον! Να συζητήσουν για τις μη προσβλητικές πλέον παραβιάσεις του εναερίου χώρου; Μα και όταν μιλούσαν στο τηλέφωνον οι παραβιάσες γινόταν! Ανεκοινώθη ότι ανάμεσα στα  θέματα ήταν και η πανδημία! και δύο τρία άλλα.

Σαν απλός Έλληνας πολίτης δεν έμεινα ικανοποιημένος από το διάβημα αυτό. Δεν έπρεπε να είχε γίνει τώρα. Γιατί δεν είχε κανένα ουσιαστικόν αποτέλεσμα. ΄Ετσι το αντιλαμβάνομαι απ΄  όσα έρχονται στην δημοσιότητα. Και το ερώτημα είναι. Κινηθήκαμεν μόνοι ή επενέβησαν και αλλότριοι; Αν συμβαίνει το δεύτερον ή πλάνη είναι χείρων της πρώτης!

Με την τουρκίαν πρέπει να έχομεν στάση καλής γειτονίας. Όχι πολλά –πολλά! Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Θέλομεν να έχομεν Μέτρα Οικοδομήσεως Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Οσάκις συμφωνήσαμεν κάτι τέτοιον αυτά απέβησαν σε βάρος μας. Δεν τα τηρούν οι τούρκοι ή μάλλον ζητούν πολλά υπέρ αυτών!

Για την επίμαχην τηλεφωνικήν επικοινωνίαν έγραψαν μερικές τουρκικές εφημερίδες

  Η Ελλάδα χαμήλωσε τους τόνους και άλλη

  Στροφή 180 μοιρών έκαμεν η Ελλάδα

Και  οι δύο αρθρογραφίες είναι προσβλητικές για την χώραν μας και μάλλον υποτιμητικές γιατί μας παρουσιάζουν ως «ικέτες συνομιλίας με τον πρόεδρόν τους»!! Πολύ άσχημον για μίαν Υπερήφανην Ελλάδα!!!!

Η σιδηροτροχιά η οποία ενώνει  την Ελλάδα με την τουρκίαν, έχει ένα δρύφακτον για προστασίαν, επειδή οι άμαξές της κινούνται άνευ πέδης. Όταν φτιάξουν όλα τα φρένα τότε θα σκεφθούμεν  για στενότερην συνεργασίαν. Και θα έχομεν εμείς τον πρώτον λόγον.  Το οιονεί επιχείρημα ότι «οι δίαυλοι πρέπει να είναι ανοικτοί» δεν έχει ουσίαν. Είναι ανοικτοί, όπως με όλες τις χώρες, όμορες ή μακρύτερες. Αλλά ως εκεί. Χωρίς να υπάρχουν βλέψεις για τό Αιγαίον, των οποίων η  μιμητική επανάληψη από τους Έλληνες είναι μεγίστη ταπείνωση!