Αποχωρούν τα νατοϊκά πλοία από το λιμάνι της Πάτρας και φεύγουν το ένα μετά το άλλο, καθώς η άσκηση ναρκοπολέμου «Αριάδνη» ολοκληρώθηκε.

Πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 27 Ιουνίου, με απόλυτη επιτυχία. Τον συντονισμό της είχε ο Έλληνας Αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, Δημήτριος Κατσούρας ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντα του Διοικητή της Μονίμου Ναυτικής Δυνάμεως Ναρκοπολέμου του ΝΑΤΟ (STANDING NAVAL MARITIME COUNTER MEASURES CROUP 2/SNMCMG2) και θα τα διατηρήσει για το επόμενο εξάμηνο.

Η SNMCMG2 συμμετείχε στην άσκηση ναρκοπολέμου «Aριάδνη», η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στον Πατραϊκό κόλπο, από τη Διοίκηση Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ) του Αρχηγείου Στόλου και ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου.

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε το πλοίο Γενικής Υποστηρίξεως ΠΓΥ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ», ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως πλοίο έδρας του διοικητή (COMSNMCMG2).