Η Ομοσπονδία Συνδικάτων  Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), σας καλεί αύριο, Τρίτη 30/6/2020 και ώρα 6:00 μμ, στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλοκοπούλου 58) σε ενημερωτική εκδήλωση για την Πράξη «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνειΔιαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 700 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Μ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://katartisi.osme.org.gr/ μέχρι και την Πέμπτη  30/7/2020.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, οι ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων.