Την 25ην Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελευταία, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου τού «Ι.Ε.Θ.Π – Θεσσαλονίκης» (Κεντρικά Γραφεία).

Πέραν των άλλων αποφάσεων που ελήφθησαν, και, κατόπιν και της σχετικής εισηγήσεως του Καθηγητού κ. Αθανάσιου Αγγελόπουλου, αναγορεύτηκαν σε Επίτιμα Μέλη του «Ι.Ε.Θ.Π.-Θεσσαλονίκης» ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου -ο οποίος ήταν παρών στην τελετή αναγόρευσης- αλλά και ο τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης.

Η αναγόρευση του Καθηγητού Γ. Παναγιωτάκη συνιστά ύψιστη τιμή και για το «Ι.Ε.Θ.Π.-Πάτρας», καθότι ο κ. Καθηγητής είναι και Τακτικό Μέλος του Παραρτήματός μας.