Πολύ συχνά ακούμεν την λέξη αυτήν στις συζητήσεις για τον καθορισμόν της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών ίδία της Αιγύπτου. Εδώ την πρωτοάκουσα με την εξειδικευμένη της έννοιαν. Και επειδή δεν υπήρχε καμμία ερμηνεία από τους δημοσιογράφους που μετέδιδαν το σχετικόν ρεπορτάζ, έψαξα να βρω την έννοιάν της. Αναφέρω τους δημοσιογράφους, γιατί όταν λένε για πρώτην φοράν μιαν λέξη άγνωστην στο κοινόν, πρέπει να την ερμηνεύουν.

Επήρεια, λεξικογραφικώς σημαίνει και επηρεασμόν, καθώς και την ενέργειαν και επίδραση του επηρεάζω, επίδραση που ασκεί τις επί άλλων ή δέχεται παρ΄ άλλων, επενέργεια. Λεξικόν Σταματάκου.

Επήρεια, επίδραση στον οργανισμόν συνήθως από παραισθησιογόνες και εξαρτησιογόνες ουσίες, Χρηστικό Λεξικό της νεοελληνικής Γλώσσας Ακαδημία Αθηνών.

Επήρεια, απειλή, κακομεταχείρισις, διαβολή, επιχερεκακία, βλάβη, δυστυχία. Λεξικόν αγνώστου σε με συγγραφέως λόγω ελλείψεως εξωφύλλου..

Δυστυχώς την λέξη δεν την αναφέρουν τα πλείστα λεξικά και οι εγκυκλοπαιδείες.

Η χρήση που τις δίδουν στον διπλωματικόν τομέα για καθορισμόν της ΑΟΖ σημαίνει όπως την εννούμεν εμείς την επίδραση στην έκταση της ΑΟΖ. Και επειδή την αναφέρουν κυρίως για τα νησιά, τα οποία έχουν και υφαλοκρηπίδα αλλά και ΑΟΖ, σημαίνει ότι η επέκταση της ΑΟΖ κάθε νησιού, θα επηρεάσει τα σύνορα εν προκειμένω με την Αίγυπτον.

Π.χ. η Κρήτη έχει την ΑΟΖ της η οποία προς Νότον εκτίνεται στα 50 ν.μ. Η αναφορά δική μας χωρίς να ξέρομεν την πραγματικην έκταση. Επομένως εκεί που εξικνούνται το όρια της Κρητικής ΑΟΖ θα πρέπει να αρχίζουν της Αιγύπτου, εκτός αν υπάρχει άλλος όρος για μακρύτερα. Κοντύτερα όχι. Το αυτό και για το Καστελόριζον. Η ΑΟΖ του είναι Ελληνική στο ακέραιον χωρίς εκπτώσεις όπως διαδίδεται ότι ζητά η Αίγυπτος, Το ίδιον και για την Ρόδον, την Κάρπαθον, την Κάσον,

Επομένως όπως ερμηνεύομεν την Επήρειαν, σημαίνει ότι συμβάλλει στην οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδος και Αιγύπτου ή άλλων παρακειμένων χωρών. Η επήρεια των νησιών είναι καθοριστική, χωρίς περιορισμούς ή μειώσεις, Τόσην επήρεια ασκεί το Καστελόριζον, αυτή θα τηρηθεί. Άλλωστε η ΑΟΖ καθορίζεται μονομερώς από κάθε κράτος το οποίον δίδει τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Γιατί τώρα δεν την καθορίζομεν εμείς αλλά ζητούμεν συνδιαλλαγήν, είναι κάτι το δύσκολον να εξηγηθεί.

Οι υπεύθυνοι ας δώσουν στην δημοσιότητα την ακριβήν διπλωματικην- ναυτικήν έννοια του όρου και ας μη αφήνουν κενά στην ενημέρωση του κοινού.

Πλήρη έννοιαν της Επήρειας και πλήρη εφαρμογήν αυτής κύριοι κυβερνώντες και κύριοι Βουλευτές!!!