Η προσπάθεια για την τουριστική ανάδειξη της Πάτρας και η προσέλευση επισκεπτών μπορεί να γίνει και μέσα από την σύγχρονη τεχνολογία, με καινοτόμες μεθόδους και τρόπους.

Το έργο της δημιουργίας ενός ψηφιακού κέντρου οπτικοακουστικής κληρονομιάς είναι σε αυτή την κατεύθυνση και πρόκειται να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας, το απόγευμα της Τετάρτης.

Το κέντρο, σύμφωνα με το project που έχει ετοιμάσει η δημοτική αρχή, θα στεγαστεί στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο, το κτίριο του οποίου θα αξιοποιηθεί σε κάθε επίπεδο, ακόμα και εκείνο το κομμάτι που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια. 

Στόχος του δήμου είναι να ενταχθεί το έργο στο στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η πρόταση του στο δημοτικό συμβούλιο εκεί θα αποβλέπει. Το έργο έχει προϋπολογισμό 45.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του δήμου το νέο κέντρο θα συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας και της Αχαΐας, ενώ με την ψηφιοποίηση θα διασωθούν αρχεία, συλλογές και θα υπάρχει μία επιστημονική τεκμηρίωση των δεδομένων προβολής. 

Το νέο κέντρο θα αποτελέσει μία μόνιμη δομή στη διατήρηση της μνήμης της πολιτισμικής λειτουργώντας ταυτοχρόνως ως πόλος τουριστικής έλξης και προβολής της περιοχής, αλλά και μία γέφυρα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Παράλληλα θα αποτελέσει έναν πυρήνα ανάπτυξης ψηφιακής στρατηγικής, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες με κέντρα, ομάδες και φορείς που προάγουν την καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Η διαμόρφωση των χώρων του

Το ψηφιακό κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς και οι υποστηρικτικοί χώροι του προβλέπεται να στεγαστούν στη βορειοανατολική πτέρυγα του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου.

Ο ίδιος σχεδιασμός προβλέπει η νότια πτέρυγα να παραμείνει εκθεσιακός χώρος και στο υπόγειό της να φιλοξενηθούν εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας και γραφεία με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους.

Τέλος, στη δυτική πτέρυγα χωροθετείται συνεδριακός χώρος και στο βόρειο τμήμα της χώρος εστίασης (καφέ/εστιατόριο) με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους.