3 Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτορικών Φοιτητών, με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στα Κείμενα: Αναγνώσεις και Ερμηνείες. Η Σύγχρονη Μεταπτυχιακή Έρευνα στις Κλασικές Σπουδές» θα διεξαχθεί στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2020, στο Τμήμα Φιλολογίας στην Πάτρα.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στο πεδίο των κλασικών σπουδών και επιθυμούν να μοιραστούν τα πορίσματα της (τρέχουσας) έρευνάς τους. Η θεματική είναι ευρεία, προσανατολισμένη στις κλασικές σπουδές και ανοιχτή σε ανακοινώσεις που υιοθετούν σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα αναφορικά με την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Στόχος του συνεδρίου είναι, μεταξύ άλλων, να φιλοξενηθούν και συναφείς με τη Φιλολογία επιστημονικοί κλάδοι που δύνανται να παράσχουν τη δική τους μεθοδολογική οπτική στον χώρο των κλασικών σπουδών, όπως:
• Φιλοσοφία
• Ιστορία
• Αρχαιολογία.

H διαδικασία υποβολής περιλήψεων - αιτήσεων συμμετοχής (CALL FOR PAPERS) είναι ενεργή ως τις 30/04/2020.