Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, η Υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Υπουργός Μετανάστευσης της Ολλανδίας, Ankie Broekers –Knol, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση του συστήματος επιτροπείας, υποδοχής και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων που ζουν στην ελληνική επικράτεια, παρουσία της Πρέσβεως της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Stella Ronner, και αντιστοίχως του Έλληνα Πρέσβεως, Νικόλαου Πλεξίδα.

Με την υπογραφείσα συμφωνία ενδυναμώνεται η συνεργασία στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης με ένα τριετές πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυναμικότητας των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών στον τομέα της Επιτροπείας. Η χρηματοδότηση θα είναι ύψους έως 4 εκ ευρώ.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ειδικότερα των συστηματικών ελληνικών προσπαθειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης προς τη χώρα μας στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α) την κατασκευή ασφαλών δομών φιλοξενίας, συνολικής δυναμικότητας 48 θέσεων, για την ειδική υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο.

β) την υποστήριξη του συστήματος επιτροπείας, προκειμένου οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία ή να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

γ) την ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης των επιτρόπων και ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για την ομάδα διαχείρισης που θα επιβλέπει τους επιτρόπους.

δ) τη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιτρόπων μέσω μηχανισμού παραπόνων, καθώς και ενός συστήματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων για την επιτροπεία.

ε) τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων με ειδική τεχνογνωσία σε δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε: «Ακόμα μία διμερής συνεργασία επιτυγχάνεται. Αυτή τη φορά με την Ολλανδία με ένα πρόγραμμα 4 εκ. ευρώ. Το δίκτυο των διμερών συνεργασιών στα θέματα μετανάστευσης διευρύνεται προς όφελος της χώρας μας, που ως χώρα πρώτης γραμμής και υποδοχής αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης».