Ο εκπαιδευτικός Διονύσης Γράψας, αναφέρει τα εξής:

Συντονισμένα με τις πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα της Έκθεσης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα σημερινά θέματα των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων επέλεξε το θέμα της φιλαναγνωσίας επηρεασμένη ίσως από την πρόσφατη πανδημία η οποία έκανε πολλούς να στραφούν στην ανάγνωση ξεσκονίζοντας" βιβλιοθήκες. Το θέμα επιδέχεται ερμηνειών η βασική κατευθυντήρια γραμμή όμως, αφορά την σημασία της προσωπικής ανάγνωσης στη σύγχρονη εποχή αλλά και τους λόγους που οι νέοι σήμερα ασχολούνται με το διάβασμα ή όχι.

Οι ασκήσεις της θεωρίας κρίνονται σαφείς και ικανοποιητικές αν και απαιτούν ολοκληρωμένες και αναλυτικές απαντήσεις. 

Κάτι που ισχύει και για την ερμηνευτική άσκηση τύπου Σωστού Λάθους, στην οποία οι μαθητές πρέπει να τεκμηριώσουν τις απαντήσεις τους με χωρία των κειμένων.

Ο χρόνος της εξέτασης θεωρείται επαρκής για την έκταση των απαντήσεων που είναι αναγκαίο να δοθούν.