Έγγραφο με τις προτάσεις τους έστειλαν στο Δασαρχείο οι κάτοικοι της Πάτρας που αντιδρούν στο κόψιμο πάνω από 50 δέντρων στο δάσος του Κεφαλόβρυσου. Το έγγραφο υπογράφουν τα τοπικά συμβούλια των γύρω περιοχών, σύλλογοι, αλλά και φορείς.

Οι προτάσεις των κατοίκων και τα όσα αναφέρουν στο έγγραφο έχουν ως εξής: «Μετά την αυτοψία που έγινε στο περιαστικό δάσος Κεφαλοβρύσου, στις 27/05/2020 παρουσία του κου Δασάρχη και παραγόντων του Δασαρχείου, νομίμων εκπροσώπων της Τ.Α. της αντιδημάρχου Πατρέων κας Τογιοπούλου, εκπροσώπων συλλόγων της περιοχής και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στη περιοχή και κατοίκων, έγινε αντιληπτό και κατανοητό προς κάθε κατεύθυνση ότι η υλοποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1602073/22-07-2019 απόφασης του Δασαρχείου Πατρών δεν εξυπηρετεί ούτε την προστασία από μελλοντική πυρκαγιά τών παρακείμενων κατοικιών, ούτε την προστασία του δάσους όπως αναφέρεται στην σχετική άδεια υλοτόμησης, και είμαστε πλήρως αντίθετοι και γιαυτό ζητάμε την οριστική ανάκληση αυτής

Το δάσος προϋπήρχε των κατοικιών ,και ο μεγάλος αριθμός (49) των προς υλοτόμηση δένδρων, θεωρούμε ότι είναι παράλογος παρά τις διαβεβαιώσεις για μελλοντική αποκατάσταση αυτών με άλλου τύπου βλάστηση. Γιαυτό ζητούμε από τις καθ’υλην αρμόδιες υπηρεσίες:

- Να ελέγξουν και να μας απαντήσουν εάν τα αναφερόμενα 150 στρέμματα νομής μας είναι ελεύθερα από κάθε είδους δόμηση ,παράνομες φυτεύσεις καλλωπιστικών και άλλων φυτών, και όποιας άλλης παρέμβασης ξένης προς το δάσος.

- Να μας πληροφορήσουν οι αρμόδιοι εάν εντος του δάσους υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς τρίτου προσώπου διότι κατά την αυτοψία μας υπήρχε κατεδαφισμένος συρμάτινος φράκτης και τμήμα κορμού φρεσκοκομμένου δένδρου μεγάλης διαμέτρου.

-Εάν πότε σε ποιους και για ποιους λόγους έχουν δοθεί άδειες κοπής δένδρων πεύκης και κυπαρισσιού στην εν λόγω έκταση.

-Ζητούμε την φύτευση δένδρων καθ’ υποδειξή σας και προσφερόμαστε να βοηθήσουμε σε αυτό για την αντικατάσταση των ήδη κομμένων δένδρων όπως διαπιστώσαμε κατά την αυτοψία.

-Ζητάμε επίσης να μας δώσετε πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης των 150 στρεμμάτων νομής της Δ.Κ. Σαραβαλίου καθώς η περιοχή έχει εξαιρεθεί της κύρωσης των δασικών χαρτών. 

Σε σχέση με το υπ αριθ.πρωτ.88715 έγγραφο της 05/06/2020 του Δασαρχείου Πατρών, συνεχίζουμε να είμαστε πλήρως αντίθετοι αφού επαναλαμβάνει τα αναφερόμενα στην υπ αριθ.πρωτ.160273/22-07-2019 απόφαση Δασαρχείου Πατρών, εκτός από την παράγραφο  2 που αναφέρεται στο Δήμο Πατρέων με την παράκληση να ολοκληρώσει το καθαρισμό του δάσους και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων των υλοτομειών.

Τέλος παρακαλούμε τον κο. Δασάρχη να προτρέψει τους ιδιοκτήτες των παρακείμενων στο δάσος οικιών να στελεχώσουν και να συνδράμουν με όποιο τρόπο την εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας – πυρόσβεσης που από δεκαπενταετίας προασπίζει το δάσος από τις πυρκαγιές, και είναι πιστοποιημένη από την Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας».

Το έγγραφο υπογράφουν: Τοπικό Κρήνης, Τοπικό Σαραβαλίου, Τοπικό Πετρωτού, Τοπικό Κρυσταλλόβρυσης, Τοπικό Καλλιθέας, Πολιτιστικός σύλλογος Κρήνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Σαραβαλίου, Φιλοδασικός Σύλλογος Σαραβαλίου ΟΙΚΙΠΑ Πάτρας, Περιβαλλοντικός σύλλογος Κ.Υ.Χ, Κίνηση πολιτών Σαραβαλίου.