Στην χθεσινή τακτική συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Λουσικά Αχαΐας, υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την αποστολή επιστολής προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη για την κατάργηση του άρθρου περί Περιβαλλοντικής Εισφοράς. Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, με την εφαρμογή του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3.5.2019) και συγκεκριμένα με το άρθρο 55 αυτού, επιβλήθηκε η Περιβαλλοντική Εισφορά για την Ενίσχυση των Δράσεων της Κυκλικής Οικονομίας, οριζόμενη κατ΄ αρχήν σε 10 ευρώ/τόνο παραγόμενων αποβλήτων από την 1.1.2020 και εξαρτώμενη από την πρόοδο των έργων υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.).

Η εισφορά αυτή, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου για τον Νομό Αχαΐας σε 738.393,50 Ευρώ. Προς το παρόν έχει υλοποιηθεί – εκδοθεί μόνο η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων / Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στην περιοχή «Φλόκα» Αχαΐας, την 4.3.2020 (ΑΔΑ : 6ΟΠ7ΟΡ1Φ-09Φ), η οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί βάσει του εν ισχύ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς για την υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θέλουμε να τονίσουμε ότι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας συστάθηκε με το αρ. ΦΕΚ 439/Β/13.2.2020 - δηλαδή ο χρόνος ζωής του είναι κάτω των τεσσάρων μηνών - συνεπώς δεν μπορεί να φέρει την παραμικρή ευθύνη για καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων του ΠΕ.Σ.Δ.Α., που έχουν παρουσιαστεί πριν την σύστασή του και οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, φορείς ή υπηρεσίες.

Επειδή όπως σας είναι αντιληπτό, η περιβαλλοντική εισφορά επιβαρύνει υπέρμετρα τα περιβαλλοντικά τέλη για τους δημότες των Δήμων του Νομού Αχαΐας, καθώς πρέπει να αντληθεί από την αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, με Ομόφωνη Απόφασή μας, παρακαλούμε για την κατάργηση ισχύος του εν λόγω άρθρου.

Η κατάργηση του εν λόγω άρθρου περί Περιβαλλοντικής Εισφοράς αποτελεί ένα δίκαιο αίτημα όλων των Ο.Τ.Α του Ν. Αχαΐας και θα γίνει δεκτή με ανακούφιση από τους πολίτες του Νομού μας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία η παρατεταμένη οικονομική ύφεση έχει δυσβάσταχτες επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των πολιτών».