Την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, και ώρα 11:00 π.μ. ορίζεται να λάβει χώρα στα γραφεία του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, «Το Σπίτι του Ηπειρώτη, (Μουρούζη 14-16, 1ος όροφος) η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα:

- διοικητικός και οικονομικός απολογισμός,
- προγραμματισμός και προϋπολογισμός έτους,
- εφαρμογή μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού: ανακύπτοντα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως κάθε φορά συμβαίνει στην πρώτη συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνεδρίαση, την Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020, την ίδια ώρα (11.00 π.μ.) και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα. Τηρούνται αυστηρώς όλα τα μέτρα υγιεινής σύμφωνα με τα σχετικά ΦΕΚ και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα υγείας.

Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.