Η εταιρεία EUROLINE SHIPPING & CO LTD ζητά βοηθό λογιστή για το γραφείο Πάτρας!

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η δεύτερη γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών.
  • Άριστη επικοινωνία.

Η Εταιρεία προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
Υ/Ο Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 2610 343 655.