Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας  και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν συνάψει προγραμματική συμφωνία για την ανακατασκευή της γέφυρας στην Καλόγρια, η οποία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 19/03/2020.

Η εκτέλεση της μελέτης έχει ήδη ανατεθεί και η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει πίστωση 315.000 για την εκτέλεση του έργου.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας καθώς και η Περιφέρεια έχουν θέσει σε προτεραιότητα το πρόβλημα αυτό που τους κληρονομήθηκε και η αντικατάσταση της γέφυρας θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, όπως αποδεικνύει και η χορήγηση του χρηματικού ποσού αλλά και η πρόοδος των διαδικασιών.