Το Δ.Σ του Σ.ΕΙ.Μ.Ε.Α. συναντήθηκε σήμερα με τους κ.κ. Γιάννη Καρβέλη και Παναγιώτη Μάλλιο, Διοικητή και Υποδιοικητή, αντίστοιχα, της 6ης Υ.Πε.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν ενημερωτικός.

"Ενημερώσαμε την ηγεσία της 6ης Υ.Πε για τους σκοπούς και τις μελλούμενες δράσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και ενημερωθήκαμε για τις υγειονομικές προτεραιότητες και σκοπούμενες ενέργειες της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας", αναφέρει ανακοίνωση.