Ένα γρήγορο αλλά εντυπωσιακό πείραμα δείχνει τόσο τις υδρόφοβες όσο και τις εύφλεκτες ιδιότητες που έχουν τα σπόρια λυκοποδίου (είδος βοτάνου).

Δείτε το βίντεο: