Οργανισμός στην Πάτρα αναζητά υποψηφίους άμεσα διαθέσιμους για την κάλυψη της θέσης του πωλητή στα κεντρικά γραφεία του στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ακολούθως προσωπικής συνέντευξης και εκπαίδευσης, κορυφαίας στον κλάδο, οι υποψήφιοι θα αναλάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, περιβάλλον σύγχρονο, φιλικό και οργανωμένο.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στο [email protected]