Μέσα από την ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πατρών (https://www.protodikeio-patras.gov.gr/) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να αιτηθούν online τα κάτωθι πιστοποιητικά:

Για το τμήμα Πτώχευσης:

  • Μη Πτώχευσης – εκκρεμής αίτηση – πτωχευτικός συμβιβασμός (πλήρες)
  • Μη θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης (πρώην συνδιαλλαγής)
  • Μη θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία

Για το τμήμα των Ασφαλιστικών Μέτρων:

  • Αναγκαστικής διαχείρισης (Ασφαλιστικών μέτρων)

Εντός των επόμενων εβδομάδων θα μας δίνεται η δυνατότητα μέσω των ψηφιακών υπογραφών να αποστέλλουμε και ηλεκτρονικά το εκάστοτε πιστοποιητικό.