Τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1η  Ιουνίου 2020 ,θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες  του ΕΟΔΥ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Tετάρτη 20 Μαΐου 2020 από 11:00- 14:00μμ. Τηλ.επικ: 26910-28210.

Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στα τμήματα  δημιουργικής απασχόλησης.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας  (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αιγιαλείας , Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Αιγιαλείας – Κ.Δ.Α.Π.