Η λίμνη Λυσιμαχία βρίσκεται νότια της πόλης του Αγρινίου. Στα ανατολικά, ακριβώς δίπλα της, είναι η άλλη λίμνη του μεγάλου Αιτωλικού Πεδίου, η Τριχωνίδα, με την οποία αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα. Παλαιότερα οι δύο λίμνες ήταν εντελώς ενωμένες και αποτελούσαν έναν πλούσιο υγροβιότοπο.

Μετά την κατασκευή της εθνικής οδού, που διέρχεται ανάμεσα από τις δύο λίμνες και διάφορα αρδευτικά έργα που ακολούθησαν, η επικοινωνία ανάμεσα τους γίνεται μόνο μέσω ενός ελεγχόμενου καναλιού.

Η λίμνη αποτελεί υδρολογική συνέχεια της λίμνης Τριχωνίδας, δέχεται τα πλεονάζοντα νερά της με μια διώρυγα και χωρίζεται από αυτή με μια λωρίδα ξηράς.

Η Σήραγγα Λυσιμαχίας είναι το σημαντικότερο τεχνικό έργο του δικτύου που συνδέει τη βόρεια με τη νότια περιοχή του Κάτω Αχελώου και αποτελεί την πηγή υδροδότησης των ΤΟΕΒ της νότιας περιοχής (Μεσολογγίου, Νεοχωρίου, Κατοχής, Ευηνοχωρίου και μέρους του ΤΟΕΒ Λεσινίου).

Το φράγμα ξεκίνησε να λειτουργεί το 1981.


Το φράγμα και η σήραγγα Λυσιμαχίας

Βίντεο: Ανδρέας Κουτσοθανάσης