Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Όλες οι θέσεις σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ (δ. Ζαχάρως) 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(δ. Θέρμου) 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 4

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 6

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (δ. Ερυμάνθου) 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 3

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ (δ. Ζαχάρως) 1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 5

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 3

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (δ. Θέρμου) 2

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 3

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (δ. Θέρμου)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (δ. Ερυμάνθου)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ (δ. Ζαχάρως)