Με το ποσό των 690.000 ευρώ ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ο «Άγιος Ανδρέας», προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε προμήθεια ιατροτεχνολονικού εξοπλισμού.

Η απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας κ. Γιάννη Καρβέλη υπεγράφη ήδη και τα χρήματα είναι διαθέσιμα στο Νοσοκομείο από τον προϋπολογισμό της 6ης ΥΠΕ. 

Πιο συγκεκριμένα τα χρήματα προορίζονται για την προμήθεια: -Αξονικού τομογράφου, δέκα μηχανημάτων ΜΤΝ, ενός ουρολογικού υπερήχου, συστήματος κατευθυνόμενης διορθικής βιοψίας, συστήματος εκπυρήνισης του προστάτη, συστήματος προκλητών δυναμικών ABR, βίντεο νυσταμογράφου και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης του Νοσοκομείου, που ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο τις ήδη σημαντικές υπηρεσίες Υγείας που προσφέρει στους πολίτες. 

Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία της Υγειονομικής Περιφέρειας, προχωρεί με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων, με μοναδικό στόχο την όσο το δυνατόν πιο άρτια παροχή Υπηρεσιών Υγείας και την αρωγή στο έργο του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσηλευτικών μας Ιδρυμάτων.