Ο ποταμός Γλαύκος είναι ένα από τα ποτάμια της Πάτρας που είναι συνυφασμένος με την ιστορία της και ο οποίος χαρίζει ζωή στην πόλη.

Πηγάζει από το Παναχαϊκό όρος και εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο στο νότιο τμήμα της Πάτρας και έχει μήκος 26,3 χιλιόμετρα.

Κατά το παρελθόν έχει προκαλέσει πολλές πλημμύρες δημιουργώντας πολλές καταστροφές αλλά και θανάτους.

Για την Πάτρα ο ποταμός Γλαύκος χαρακτηρίζεται ως δώρο ζωής, αφού μέσω της αξιοποίησης των επιφανειακών νερών του υδροδοτείται η πόλη (μετά την επεξεργασία τους σε σύγχρονες εγκαταστάσεις διύλισης και απολύμανσης) και
καλύπτεται μέρος της ηλεκτροδότησης και αρδεύονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις ανατολικές και νότιες περιοχές

Αυτό το δώρο η Πάτρα το αξιοποιεί εδώ και περίπου 85 χρόνια, χωρίς να το αλλοιώνει.

Οι φωτογραφίες του Κώστα Γκέρτζου μας φανερώνουν την ομορφιά του ποταμού Γλαύκου με τους όμορφους μικρούς του καταρράκτες...