Μέχρι τις 30 Απριλίου παρατείνεται η αναστολή εισόδου επισκεπτών-προσκυνητών στη χερσόνησο του Άθω, όπως αποφάσισε η διοίκηση του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με την απόφαση, εξαιρούνται οι, ενταύθα, εργαζόμενοι και οι απαραίτητοι επαγγελματίες.

«Οι Αρχές και Υπηρεσίες στο Άγιο Όρος παρακαλούνται και καλούνται για τη συμμόρφωσή τους στις οδηγίες των ανωτέρω Ιερών Σωμάτων και της Διοίκησης του Αγίου Όρους, καθώς και κάθε κυβερνητικής εντολής ή οδηγίας», σημειώνει η απόφαση.