Μία νέα ενότητα που παρουσιάζει εκπαιδευτικά βίντεο (https://www.interregtriton.eu/educational-videos/) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού έργου Triton. Οι λήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου στην Ιταλία και την Ελλάδα, όπως επίσης κατά τις ημέρες κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το Φθινόπωρο του 2019 στο πλαίσιο του έργου.

Στον σχεδιασμό και τις δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διάβρωσης, υπάρχουν διάφορες πτυχές που πρέπει να εξετάζονται συμπεριλαμβανομένων των γεωλογικών, νομικών και οικονομικών ζητημάτων. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνοψίζονται στα βίντεο. Το πρώτο βίντεο αφορά την περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, η οποία αναγνωρίστηκε ως πιλοτική περιοχή, μαζί με εκείνη του Μπάρι και του Ουτζέντο. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Triton», ο Πατραϊκός Κόλπος, που υφίσταται φαινόμενα διάβρωσης ακτών, έχει επιλεγεί για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Παράκτιας Διάβρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ακτογραμμή, η χαρτογράφηση, η ιεράρχηση των κινδύνων διάβρωσης των παράκτιων ζωνών σε προστατευόμενες περιοχές καθώς και η επίδραση στην παράκτια μορφοδυναμική συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην επιλεγμένη πιλοτική περιοχή.

Το βίντεο, στον σύνδεσμο παρουσιάζει τον εξοπλισμό και εξηγεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εξέλιξης της παράκτιας διάβρωσης. 

Στην παραγωγή του βίντεο συνέβαλαν οι Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως επίσης οι Καθηγητές του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Νίκος Δεπούντης, και Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος.


TRITON educational videos: Coastal planning in Patras