Από την Κυριακήν των Βαΐων εσπέρας αρχίζουν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και τα πρωϊνά οι Λειτουργίες, που θα μεταδίδονταιι από Τηλεοράσεως και Ραδιοφώνου. Το εσπέρας αρχίζουν από την 7ην βρδυνήν έως την 9ην. Το δίωρον αυτό όλοι πρέπει να παρακολουθούν τις ακολουθίες έστω και αν δεν έχουν την μεγαλοπρεπή χορωδίαν λόγω ανωτέρας βίας.

Η χρησιμότητα και αναγκαιότητα είναι πολλαπλή. Αποτελεί διέξοδον στην ανοίαν του αναγκαστικού οίκοι εγκλεισμού. Οι πιστοί θα απολαύσουν έστω και από το σπίτι την ιερότητα των Ημερών.

Όσοι δεν πιστεύουν πάλιν θα ωφελούν, από την μελίρρυτον Βυζαντινήν μουσικήν, η οποία δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένην κατηγορίαν ανθρώπων,  εξαιρούσα κάποιους, άλλους. Ανήκει και ευφραίνει τους πάντες.

Επίσης όσοι δεν πιστεύουν θα απολαμβάνουν  τις υμνωδίες και τα μεγαλειώδη αναγνώσματα, τροπάρια κλπ.  της εκκλησιαστικής ακολουθίας γραμμένα σε άψογην Ελληνικήν Γλώσσαν η οποια μαγεύει και  η οποία δυστυχώς τείνει να εκλείψει!! Από το δίωρον της παρακολουθήσεως των ακολουθιών οι πάντες θα απαλλαγούν από τα «δελτία θανάτων» τα οποία έχουν φέρει στο χείλος της ψυχικής καταστροφής τους πάντες!! Τα δυσάρεστα νέα θα μπορούν να τα μάθουν σε δελτία ειδήσεων πέραν του διώρου των ακολουθιών. Και θα έχουν ολιγώτερον ψυχικόν άλγος. Αλλά και αν δεν μάθουν το καθημερινόν θανατικόν δεν θα χάσουν  τίποτε!

Είναι ασύλληπτον αυτό που ζούμεν. Να ‘έχομεν αγωνίαν όπως  μάθωμεν πόσοι συνάνθρωποί μας πέθαναν, αντί να περιμένομεν εναγωνίως για ευχάριστες ειδήσεις γύρω από την οικονομίαν, την ανάπτυξη στον τόπον μας, την μείωση της ανεργίας, την ανακάλυψη αποτελεσματικού φαρμάκου κατά των αόρατων εχθρών μας κλπ.. Είμαστε άοπλοι στην φύση. Δεν είναι υπέροχη είδηση η ανακάλυψη σχετικού όπλου;;

Επειδή αυτήν την στιγμήν τόσον ευχάριστες ειδήσεις δεν υπάρχουν, καθηλωθείτε στην παρακολούθηση πασών των Ιερών ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος για  να έρχεται ανά πάσαν στιγμήν την αποκαθήλωση από τις θανατηφόρες ενημερώσεις, μέχρι της αναστάσεως από το δεινόν.