Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "H συγκέντρωση της δημόσιας προσοχής στην ορθή αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι εύλογη, όμως σημαντικά ζητήματα της δημόσιας πολιτικής, όπως οι εξελίξεις σχετικά με το νέο νομοσχέδιο – σκούπα για τα περιβαλλοντικά θέματα δεν πρέπει να περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Θεωρούμε ότι το εύρος και σημασία των θεμάτων που θίγει το νομοσχέδιο, θεμάτων όπως η ουσία των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η αλλαγή του τρόπου διοίκησης των πολύτιμων προστατευόμενων περιοχών μας, οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε αυτές, οι «οικιστικές πυκνώσεις» στα δάση, πλευρές της πολιτικής για τα απορρίμματα επιβάλλουν την αποφυγή κάθε εσπευσμένης νομοθέτησης.

Αντιθέτως, είναι απαραίτητη μια νέα διαβούλευση, σε επαρκή χρονικά περιθώρια, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα για ουσιαστική επεξεργασία και κρίση των αλλαγών που έκανε ο αρμόδιος υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης, όπως γνωστοποίησε,  στους εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων με τους οποίους είχε τηλεδιάσκεψη στις 9 Απριλίου.

Βέβαια, είναι σαφές ότι αν η κυβέρνηση επιμείνει πεισματικά στην λογική των στενότατων χρονικών περιθωρίων για τις αδειοδοτήσεις που θα εγκυμονούν τον κίνδυνο να τις καταστήσουν τυπικές και ανούσιες, την ανατροπή του συμμετοχικού και δοκιμασμένου, παρά τις δυσχέρειες, σχήματος διοίκησης που βασίζεται στους Φορείς Διαχείρισης, ή την παροχή ακόμη ενός συγχωροχαρτιού στα αυθαίρετα στα δάση, κάθε νέα διαβούλευση θα είναι χωρίς αποτέλεσμα.

Για μια ακόμη φορά η Οικολογική Κίνηση Πάτρας ενώνει τη φωνή της με το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και φορέων όπως το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Ένωση των Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης και καλεί την κυβέρνηση να αλλάξει στην ουσία του το νομοσχέδιο και όχι σε δευτερεύουσες λεπτομέρειες.

Μια υποβάθμιση και οπισθοδρόμηση στη ευρύτερη διοίκηση των περιβαλλοντικών θεμάτων της χώρας είναι ασυγχώρητη, τη στιγμή μάλιστα που αποδεικνύεται ότι και η πρωτοφανής κρίση δημόσιας υγείας που παγκόσμια περνάμε οφείλεται στη αλαζονική μας συμπεριφορά απέναντι στα άλλα ζωντανά είδη".